***งานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555 เต็มแล้วครับ**

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Locked
User avatar
liverBO
Verified User
Posts: 17
Joined: Sun Apr 02, 2006 1:04 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by liverBO » Thu Aug 30, 2012 9:17 am

จองสัมนาค่ะ


puadkeee
Verified User
Posts: 43
Joined: Mon Jul 12, 2010 2:03 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by puadkeee » Thu Aug 30, 2012 9:17 am

จองสัมมนา


User avatar
appendix
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 328
Joined: Mon May 30, 2005 6:47 am

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by appendix » Thu Aug 30, 2012 9:17 am

จองสัมมนา


Nespresso
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Wed Jul 11, 2012 1:07 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by Nespresso » Thu Aug 30, 2012 9:17 am

1 ที่ค่ะ


belladonna
Verified User
Posts: 1
Joined: Tue Aug 02, 2011 10:01 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by belladonna » Thu Aug 30, 2012 9:17 am

จอง 1 ที่ค่ะ


FRIDAYZ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39
Joined: Fri Oct 21, 2005 11:21 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by FRIDAYZ » Thu Aug 30, 2012 9:17 am

จองสัมมนา


numtum
Verified User
Posts: 10
Joined: Thu Jul 29, 2010 3:54 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by numtum » Thu Aug 30, 2012 9:17 am

จองสัมมนาครับผม ขอบคุณครับ


User avatar
shinray
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 112
Joined: Mon Jun 21, 2010 11:48 am

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by shinray » Thu Aug 30, 2012 9:17 am

จองสัมมนา


Amm
Verified User
Posts: 25
Joined: Tue Apr 20, 2010 12:40 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by Amm » Thu Aug 30, 2012 9:18 am

จองสัมมนา


lin
Verified User
Posts: 100
Joined: Sun Dec 09, 2007 8:31 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by lin » Thu Aug 30, 2012 9:18 am

จองสัมมนา


ใจใส
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 96
Joined: Wed Jul 11, 2012 3:54 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by ใจใส » Thu Aug 30, 2012 9:18 am

ไปด้วยค่ะ


Jack1234
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 10
Joined: Wed Jul 11, 2012 1:22 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by Jack1234 » Thu Aug 30, 2012 9:18 am

จองสัมมนา


MANITS
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 165
Joined: Sun May 22, 2005 11:20 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by MANITS » Thu Aug 30, 2012 9:18 am

จองสัมมนา

MANITS

User avatar
Outliers
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 527
Joined: Sat Jan 02, 2010 9:20 am

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by Outliers » Thu Aug 30, 2012 9:18 am

จองสัมมนา


IWILLBEVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 364
Joined: Mon May 26, 2008 6:42 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by IWILLBEVI » Thu Aug 30, 2012 9:18 am

ขอจองสัมนาเช้าวันที่ 9 กันยายน


ลูกหมู
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 59
Joined: Mon May 28, 2007 6:05 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by ลูกหมู » Thu Aug 30, 2012 9:18 am

จองสัมนาครับ


jukrin
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 37
Joined: Tue Sep 20, 2005 2:28 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by jukrin » Thu Aug 30, 2012 9:18 am

จองสัมมนา


ALL4ONE
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 13
Joined: Thu Jul 12, 2012 5:10 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by ALL4ONE » Thu Aug 30, 2012 9:18 am

1ที่ค่ะ


tankhun
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 180
Joined: Thu Jan 17, 2008 11:59 am

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by tankhun » Thu Aug 30, 2012 9:18 am

1 ท่ีครับ

เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง

aujo
Verified User
Posts: 29
Joined: Wed Jan 04, 2012 2:45 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by aujo » Thu Aug 30, 2012 9:18 am

จองสัมมนา


chewey69
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 89
Joined: Tue Nov 17, 2009 4:11 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by chewey69 » Thu Aug 30, 2012 9:18 am

จองสัมมนา 1 ที่ครับ


Armanis
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 23
Joined: Fri Jul 20, 2012 4:43 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by Armanis » Thu Aug 30, 2012 9:18 am

จองสัมมนาครับ ขอบคุณครับ


nippan31
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 33
Joined: Wed Sep 08, 2010 5:35 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by nippan31 » Thu Aug 30, 2012 9:18 am

จองสัมมนาครับ พิชัย :8) 1 ที่ครับ


Tihdnab
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 289
Joined: Fri Mar 19, 2010 1:15 am

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by Tihdnab » Thu Aug 30, 2012 9:18 am

Tihdnab wrote:จอง 1 ที่ครับ :B
จองสัมมนา

(กลัวผิดกติการ)


dsm319
Verified User
Posts: 8
Joined: Tue Jul 13, 2010 12:37 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by dsm319 » Thu Aug 30, 2012 9:18 am

จอง1ที่


rayshow
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 165
Joined: Fri Jul 02, 2010 6:18 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by rayshow » Thu Aug 30, 2012 9:19 am

"จองสัมมนา"

Keep It Simple And Stupid

ZOMAE
Verified User
Posts: 6
Joined: Fri Jul 13, 2012 6:50 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by ZOMAE » Thu Aug 30, 2012 9:19 am

จองสัมมนา


JOHN78523
Verified User
Posts: 2
Joined: Wed Jul 25, 2012 3:15 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by JOHN78523 » Thu Aug 30, 2012 9:19 am

จองครับ


**fun^-^
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 51
Joined: Tue Jul 13, 2010 1:38 pm

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by **fun^-^ » Thu Aug 30, 2012 9:19 am

จองสัมมนา


PREECHAK1972
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 144
Joined: Thu Jul 19, 2012 11:51 am

Re: ***เปิดจองงานสัมมนา กลยุทธ์เลือกหุ้นแบบวีไอ 9/9/2555***

Posts by PREECHAK1972 » Thu Aug 30, 2012 9:19 am

จองสัมมนา


Locked