สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะอะไร

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Locked
thanonchaiv
Verified User
Posts: 28
Joined: Sun Mar 12, 2006 8:21 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by thanonchaiv » Wed Aug 29, 2012 3:38 pm

ทดสอบสถานะ


wc
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 231
Joined: Mon Jun 25, 2007 3:22 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by wc » Wed Aug 29, 2012 3:56 pm

test

Things are almost never clear on Wall Street,
or when they are, then it’s too late to profit from them.

Pekko
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 671
Joined: Fri Nov 10, 2006 7:41 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by Pekko » Wed Aug 29, 2012 5:15 pm

test ด้วยครับ

สติปัฎฐาน 4
กาย เวทนา จิต ธรรม

CMKY
Verified User
Posts: 18
Joined: Tue Nov 24, 2009 6:51 am

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by CMKY » Wed Aug 29, 2012 5:23 pm

ลองครับ


tang_tt
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 64
Joined: Sun Aug 10, 2008 9:41 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by tang_tt » Wed Aug 29, 2012 6:34 pm

ขอทดสอบนะคะ :D

«« ambition never comes to an end »»

kk.diamond
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 29
Joined: Fri Oct 15, 2010 7:13 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by kk.diamond » Wed Aug 29, 2012 7:41 pm

test


ericaa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 33
Joined: Wed Aug 25, 2010 12:05 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by ericaa » Wed Aug 29, 2012 8:41 pm

test


kana_o
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 8
Joined: Thu Jul 15, 2010 10:19 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by kana_o » Wed Aug 29, 2012 9:47 pm

test


bigjo100
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 12
Joined: Thu May 05, 2011 2:24 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by bigjo100 » Wed Aug 29, 2012 10:47 pm

test


chintanai
Verified User
Posts: 3
Joined: Wed Nov 30, 2011 10:38 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by chintanai » Wed Aug 29, 2012 11:11 pm

ทดสอบสถานะครับ


PAMORN
Verified User
Posts: 2
Joined: Fri Jul 13, 2012 6:18 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by PAMORN » Thu Aug 30, 2012 8:14 am

ทดสอบ จ้า....


mayuree.ju
Verified User
Posts: 4
Joined: Mon Jul 16, 2012 2:49 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by mayuree.ju » Thu Aug 30, 2012 8:18 am

test


mayuree.ju
Verified User
Posts: 4
Joined: Mon Jul 16, 2012 2:49 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by mayuree.ju » Thu Aug 30, 2012 8:19 am

test


patriot2551
Verified User
Posts: 51
Joined: Sun Oct 10, 2010 9:50 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by patriot2551 » Thu Aug 30, 2012 8:25 am

จองสัมมนา


หมูแผ่น
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 24
Joined: Thu Sep 30, 2010 6:53 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by หมูแผ่น » Thu Aug 30, 2012 8:47 am

ทดสอบ


audipresso
Verified User
Posts: 27
Joined: Sun Jun 27, 2010 8:27 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by audipresso » Thu Aug 30, 2012 9:05 am

ทดสอบครับ


dsm319
Verified User
Posts: 8
Joined: Tue Jul 13, 2010 12:37 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by dsm319 » Thu Aug 30, 2012 9:17 am

ทดสอบ


audipresso
Verified User
Posts: 27
Joined: Sun Jun 27, 2010 8:27 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by audipresso » Thu Aug 30, 2012 9:20 am

test


bluebubble
Verified User
Posts: 29
Joined: Thu Sep 29, 2011 11:56 am

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by bluebubble » Thu Aug 30, 2012 9:28 am

test


santi007
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 22
Joined: Tue Jul 13, 2010 1:58 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by santi007 » Thu Aug 30, 2012 9:31 am

:D


surat2536
Verified User
Posts: 90
Joined: Mon Jun 11, 2007 10:25 am

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by surat2536 » Thu Aug 30, 2012 9:36 am

ทดสอบ


tang_tt
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 64
Joined: Sun Aug 10, 2008 9:41 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by tang_tt » Thu Aug 30, 2012 9:44 am

HELLO TEST .. 123 .. 4

«« ambition never comes to an end »»

chusakvivat
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 13
Joined: Sun Jul 24, 2011 9:53 am

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by chusakvivat » Thu Aug 30, 2012 9:58 am

ทดสอบ


cat89
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 30
Joined: Wed Jan 12, 2011 9:34 am

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by cat89 » Thu Aug 30, 2012 10:37 am

ทดสอบ


CMKY
Verified User
Posts: 18
Joined: Tue Nov 24, 2009 6:51 am

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by CMKY » Thu Aug 30, 2012 10:47 am

ทดสอบ


CHAIYAWAT
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 140
Joined: Wed Aug 29, 2012 5:41 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by CHAIYAWAT » Thu Aug 30, 2012 3:11 pm

test kub


arttuxx
Verified User
Posts: 13
Joined: Fri Jun 04, 2010 7:33 am

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by arttuxx » Thu Aug 30, 2012 5:04 pm

ทดสอบ


Jonathan_Seagull
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 183
Joined: Thu Aug 30, 2012 5:15 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by Jonathan_Seagull » Thu Aug 30, 2012 7:10 pm

Test สถานะ ครับ


D-Max007
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 61
Joined: Thu Aug 30, 2012 2:20 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by D-Max007 » Thu Aug 30, 2012 8:42 pm

Test


Minky2522
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 64
Joined: Sun Jul 19, 2009 7:02 pm

Re: สถานะยังไม่ปรับเป็น "สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า"เพราะ

Posts by Minky2522 » Fri Aug 31, 2012 10:19 am

Test


Locked