กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2039
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Wed May 29, 2019 9:07 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 29 พ.ค. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 35 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/05/2562 272,400 1.81 ซื้อ
Link
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด) หุ้นสามัญ 28/05/2562 7,000 8.95 ซื้อ
Link
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) นาย สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2562 131,400 5.30 ขาย
Link
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) นาย องอาจ กิตติคุณชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/05/2562 108,400 2.49 ซื้อ
Link
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) นาย จิรโมท พหูสูตร คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อณิชา อรรถสกุลชัย) หุ้นสามัญ 28/05/2562 200,000 2.32 ซื้อ
Link
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) นาย อภิชาญ มาไพศาลสิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/05/2562 25,000 6.50 ขาย
Link
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) นาย อภิชาญ มาไพศาลสิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 75,000 6.55 ขาย
Link
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 335,800 4.97 ซื้อ
Link
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) นาย เรน ฮวา โฮ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2562 80,200 7.16 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 29/05/2562 150,000 29.75 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย ศิธา เมฆสวรรค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/05/2562 4,400 29.50 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย ศิธา เมฆสวรรค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/05/2562 100,400 29.75 ซื้อ
Link
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS) หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 10,000 34.00 ซื้อ
Link
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) นาย ธีรวัต อมรธาตรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 6,000 2.14 ซื้อ
Link
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) นาย ธีรวัต อมรธาตรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 10,000 2.16 ซื้อ
Link
บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BR) นาง โรซานน่า สุเชาว์วณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 200,000 3.02 ซื้อ
Link
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) นาย อำนาจ เนียมสี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 15,000 53.00 ขาย
Link
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) นาย อำนาจ เนียมสี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 20,000 53.25 ขาย
Link
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) นางสาว โสภา นาจันหอม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 10,000 6.05 ซื้อ
Link
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) นาย พนม รัตนะรัต คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม) หุ้นสามัญ 28/05/2562 10,000 6.05 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 10,000 23.50 ขาย
Link
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/05/2562 1,320,200 1.54 ซื้อ
Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 10,300 11.40 ขาย
Link
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT) นาย ธนา เสนาวัฒนกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/05/2562 20,000 5.05 ซื้อ
Link
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย เมธา วนดิลก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/05/2562 2,500,000 6.60 ซื้อ
Link
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 36,000 3.98 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย หมิง ซัน เยน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/05/2562 10,000 2.78 ซื้อ
Link
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN) นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส.ภัชราภา กิจบำรุง) หุ้นสามัญ 27/05/2562 24,900 7.15 ขาย
Link
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN) นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส.ภัชราภา กิจบำรุง) หุ้นสามัญ 27/05/2562 54,800 6.85 ขาย
Link
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN) นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส.ภัชราภา กิจบำรุง) หุ้นสามัญ 27/05/2562 30,200 6.80 ขาย
Link
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN) นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส.ภัชราภา กิจบำรุง) หุ้นสามัญ 27/05/2562 100,000 6.80 ขาย
Link
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN) นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส.ภัชราภา กิจบำรุง) หุ้นสามัญ 27/05/2562 73,500 6.75 ขาย
Link
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN) นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส.ภัชราภา กิจบำรุง) หุ้นสามัญ 27/05/2562 26,500 6.70 ขาย
Link
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN) นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส.ภัชราภา กิจบำรุง) หุ้นสามัญ 28/05/2562 15,000 6.45 ขาย
Link
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN) นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส.ภัชราภา กิจบำรุง) หุ้นสามัญ 28/05/2562 100,000 6.00 ขาย
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2039
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Thu May 30, 2019 9:05 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 30 พ.ค. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 34 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) นาง นฤมล น้อยอ่ำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/05/2562 1,000,000 26.50 ขาย
Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 423,100 1.81 ซื้อ
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัชรี ศุขีวิริยะ) หุ้นสามัญ 27/05/2562 58,100 3.24 ขาย
Link
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด) หุ้นสามัญ 29/05/2562 13,200 9.00 ซื้อ
Link
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) นาย สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/05/2562 165,600 5.30 ขาย
Link
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) นาย องอาจ กิตติคุณชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 50,000 2.48 ซื้อ
Link
ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCORP) นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 693,000 0.49 ซื้อ
Link
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN) นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 100,000 8.10 ซื้อ
Link
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) นาย เธียรี่ เดอเฟรน ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) 29/05/2562 6,000 19.20 ซื้อ
Link
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) นาย ประวาส สันตวะกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 5,000 5.61 ซื้อ
Link
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/05/2562 534,800 5.10 ซื้อ
Link
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 6,200 10.00 ซื้อ
Link
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/05/2562 8,600 10.20 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 30/05/2562 132,000 29.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 30/05/2562 48,000 29.25 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 30/05/2562 20,000 29.50 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย ศิธา เมฆสวรรค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 55,000 29.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย ศิธา เมฆสวรรค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 63,900 29.25 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย ศิธา เมฆสวรรค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 1,200 29.50 ซื้อ
Link
บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(BROOK) ด๊อกเตอร์ ณรงค์ชัย อัครเศรณี ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 30/05/2562 1,000,050 0.20 ขาย
Link
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD) นาง ธนนันท์ ซาโต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/05/2562 4,399,118 2.90 ซื้อ
Link
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD) นาง ธนนันท์ ซาโต ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 29/05/2562 1,466,372 0.13 ซื้อ
Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นางสาว ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 4,000 60.50 ขาย
Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/05/2562 5,000 60.00 ซื้อ
Link
มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE) นาง จินตนา บุญรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 2,500 7.15 ซื้อ
Link
โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MODERN) นาย เจริญ อุษณาจิตต์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ฉันทนา อุษณาจิตต์) หุ้นสามัญ 30/05/2562 2,966,000 - โอน
Link
ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UKEM) นางสาว ปิยะดา สุวรรณนภาศรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/05/2562 2,976,100 0.51 ขาย
Link
ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(RICHY) นาย วีระพล อรรถบูรณ์วงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/05/2562 250,000 1.39 ขาย
Link
ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(LTX) นาย อากิฮิโระ มาเอคาวะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 300 97.00 ซื้อ
Link
อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPG) นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 1,000,000 5.05 ซื้อ
Link
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL) นาย กิตติ พัวถาวรสกุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 29/05/2562 464,700 0.08 ขาย
Link
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SNP) นาย ขจรเดช ไรวา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง พันทิพา ไรวา) หุ้นสามัญ 30/05/2562 500,000 - โอน
Link
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/05/2562 30,000 3.98 ซื้อ
Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นาง อุไรวรรณ ตันติพิริยะกิจ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พิทยา ตันติพิริยะกิจ) หุ้นสามัญ 28/05/2562 100,000 17.00 ขาย
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2039
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Fri May 31, 2019 8:41 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 31 พ.ค. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 22 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) นาย ดำรงค์ วงษ์ประยูร คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสฤษดิ์พร พุทธสัมฤทธิ์) หุ้นสามัญ 30/05/2562 41,900 1.51 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัชรี ศุขีวิริยะ) หุ้นสามัญ 28/05/2562 21,000 3.21 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัชรี ศุขีวิริยะ) หุ้นสามัญ 29/05/2562 157,000 3.13 ขาย
Link
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด) หุ้นสามัญ 30/05/2562 4,500 8.95 ซื้อ
Link
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 29/05/2562 65,000 1.64 ขาย
Link
โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SONIC) นาย รนัท เลียวเลิศสกุลชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 300,000 1.32 ซื้อ
Link
ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCORP) นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 200,000 0.49 ซื้อ
Link
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 83,900 5.10 ซื้อ
Link
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) นาย เรน ฮวา โฮ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/05/2562 40,000 7.15 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย ศิธา เมฆสวรรค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 1,100 29.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย ศิธา เมฆสวรรค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 46,800 29.25 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย ศิธา เมฆสวรรค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 85,100 29.50 ซื้อ
Link
บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(BSM) นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 1,000,041 0.51 ซื้อ
Link
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 108,000 16.10 ขาย
Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 5,000 60.00 ซื้อ
Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นาย วิชัย กุลสมภพ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 20,000 60.25 ซื้อ
Link
มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE) นาง จินตนา บุญรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 1,700 7.15 ซื้อ
Link
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG) นาง พรพิมล สุวรรณขจิต คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต) หุ้นสามัญ 30/05/2562 10,000 5.38 ซื้อ
Link
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 50,000 7.20 ขาย
Link
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 50,000 7.10 ซื้อ
Link
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 100,000 7.05 ซื้อ
Link
อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPG) นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 500,000 5.15 ซื้อ
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2039
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Tue Jun 04, 2019 9:13 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 4 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 24 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 409,700 1.82 ซื้อ
Link
ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI) นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 10,000 5.04 ซื้อ
Link
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 151,000 5.10 ซื้อ
Link
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) นาย เรน ฮวา โฮ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 6,100 7.15 ซื้อ
Link
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 200,000 15.00 ขาย
Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นางสาว ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 11,000 60.25 ขาย
Link
มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MORE) นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 982,695,165 0.15 ขาย
Link
มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MORE) นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 982,695,165 0.15 ซื้อ
Link
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) นาย พิชญ์ โพธารามิก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 3,000,000 1.79 ซื้อ
Link
ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UKEM) นางสาว ปิยะดา สุวรรณนภาศรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/05/2562 8,231,300 0.50 ขาย
Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 40,000 9.90 ซื้อ
Link
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC) นาย กิตติ ชีวะเกตุ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 14,700 3.01 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย วิชิต ศิริทัตธำรง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 200,000 2.18 ขาย
Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย วิชิต ศิริทัตธำรง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 200,000 2.20 ขาย
Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 30,000 11.83 ขาย
Link
อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPG) นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 113,600 5.15 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย วันชัย บุญธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 2,157 7.71 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 4,036 7.71 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย สามารถ จิระดำรง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 10,046 7.71 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย สุรศักดิ์ เข็มทองคำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 2,468 7.71 ซื้อ
Link
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 30,000 4.00 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย หมิง ซัน เยน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 20,000 2.78 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย หมิง ซัน เยน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 10,000 2.78 ซื้อ
Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นาย มานิต อุดมคุณธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/05/2562 1,000,000 17.00 ขาย
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2039
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Wed Jun 05, 2019 8:21 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 5 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 26 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) นาย ดำรงค์ วงษ์ประยูร คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสฤษดิ์พร พุทธสัมฤทธิ์) หุ้นสามัญ 04/06/2562 157,000 1.35 ขาย
Link
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) นาย ธีระพร วีระถาวร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/06/2562 100,000 1.32 ซื้อ
Link
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CI) นาย สงกรานต์ อิสสระ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 05/06/2562 7,745,666 0.18 ขาย
Link
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) นาย องอาจ กิตติคุณชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/06/2562 429,900 2.43 ซื้อ
Link
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON) นาย ชนะ โตวัน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2562 3,000,000 0.41 ซื้อ
Link
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON) นาย ชนะ โตวัน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 1,000,000 0.39 ซื้อ
Link
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DELTA) นาย กวง มิ้ง อึ้ง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 20,000 63.09 ซื้อ
Link
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 85,000 5.13 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย ศิธา เมฆสวรรค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 1,000 29.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย ศิธา เมฆสวรรค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 6,000 29.25 ซื้อ
Link
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND) นางสาว อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 100,000 1.57 ซื้อ
Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 300,000 0.32 ซื้อ
Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 04/06/2562 300,000 0.32 ซื้อ
Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 5,000 60.00 ซื้อ
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย ไบรอัน เจมส์ เดลานี่ ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) 15/05/2562 140,000 37.00 ซื้อ
Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 33,300 9.90 ซื้อ
Link
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) นางสาว โสภา นาจันหอม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 19,200 6.20 ซื้อ
Link
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) นาย พนม รัตนะรัต คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม) หุ้นสามัญ 04/06/2562 19,200 6.20 ซื้อ
Link
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาง พูนพรรณ ไชยกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย สมนึก ไชยกุล) หุ้นสามัญ 04/06/2562 2,000 1.82 ซื้อ
Link
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาย สมนึก ไชยกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 2,000 1.82 ซื้อ
Link
อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) บมจ.(AU) นาย ทรงพล ทัศนาเสถียรกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/06/2562 180,000 10.86 ขาย
Link
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITD) นาย วิรัช ก้องมณีรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/06/2562 200,000 2.24 ซื้อ
Link
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) นาย สาธิต สายศร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 45,800 21.21 ขาย
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว แจ่มสิริ สังขรักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 1,065 7.71 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว อารีย์ ศรีไกรรส ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 1,180 7.71 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย กฤษกร เนตรประภา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 1,767 7.71 ซื้อ
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2039
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Thu Jun 06, 2019 9:28 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 6 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 30 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/06/2562 12,200 0.99 ซื้อ
Link
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD) นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพรทิพย์ เครือประดับ) หุ้นสามัญ 31/05/2562
4,000

Revoked by Reporter 22.50 ซื้อ
Link
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD) นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพรทิพย์ เครือประดับ) หุ้นสามัญ 31/05/2562 4,000 22.45 ซื้อ
Link
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD) นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพรทิพย์ เครือประดับ) หุ้นสามัญ 04/06/2562 4,000 22.50 ซื้อ
Link
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD) นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพรทิพย์ เครือประดับ) หุ้นสามัญ 05/06/2562
4,000

Revoked by Reporter 22.90 ขาย
Link
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD) นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพรทิพย์ เครือประดับ) หุ้นสามัญ 05/06/2562 4,000 24.90 ขาย
Link
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DELTA) นาย กวง มิ้ง อึ้ง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/06/2562 20,000 62.62 ซื้อ
Link
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) นาย ทศพร ซิมตระการ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 9,500 4.41 ขาย
Link
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/06/2562 5,000 2.86 ซื้อ
Link
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 20,000 10.19 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 05/06/2562 150,000 29.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 06/06/2562 50,000 28.75 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 06/06/2562 80,000 29.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย ศิธา เมฆสวรรค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/06/2562 90,000 29.00 ซื้อ
Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย กษม ชนะวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 50,000 11.74 ขาย
Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/06/2562 8,100 60.00 ซื้อ
Link
มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE) นาง จินตนา บุญรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 50,000 7.50 ซื้อ
Link
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 711,500 1.50 ซื้อ
Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/06/2562 10,000 12.40 ขาย
Link
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE) นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/06/2562 10,000 1.95 ซื้อ
Link
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(EMC) นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 2,500,000 0.27 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 2,509 7.71 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายทศพร เลิศพันธ์ ) หุ้นสามัญ 31/05/2562 4,940 7.71 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย ทศพร เลิศพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 4,940 7.71 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย ทศพร เลิศพันธ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส.วัชราภรณ์ เมรุทอง) หุ้นสามัญ 31/05/2562 2,509 7.71 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย หมิง ซัน เยน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 1,000 2.76 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย หมิง ซัน เยน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/06/2562 20,000 2.78 ซื้อ
Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นาง อุไรวรรณ ตันติพิริยะกิจ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พิทยา ตันติพิริยะกิจ) หุ้นสามัญ 04/06/2562 100,000 17.10 ขาย
Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นาง อุไรวรรณ ตันติพิริยะกิจ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พิทยา ตันติพิริยะกิจ) หุ้นสามัญ 04/06/2562 100,000 17.20 ขาย
Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นาง อุไรวรรณ ตันติพิริยะกิจ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พิทยา ตันติพิริยะกิจ) หุ้นสามัญ 04/06/2562 100,000 17.30 ขาย
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2039
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Fri Jun 07, 2019 10:27 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 7 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 22 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) นาย ดำรงค์ วงษ์ประยูร คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสฤษดิ์พร พุทธสัมฤทธิ์) หุ้นสามัญ 05/06/2562 278,000 1.32 ขาย
Link
ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WP) นางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2562 4,000,000 4.96 ซื้อ
Link
ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WP) นางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 4,000,000 5.00 ซื้อ
Link
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD) นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพรทิพย์ เครือประดับ) หุ้นสามัญ 06/06/2562 4,000 24.90 ขาย
Link
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DELTA) นาย กวง มิ้ง อึ้ง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 20,000 62.44 ซื้อ
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (SHREIT) .(SHREIT) นางสาว วริษฐา เลิศทิวากร ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 07/06/2562 10,000 6.85 ขาย
Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาง สุวีรยา อังศวานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 6,000 4.26 ขาย
Link
ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTW) นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 100,000 13.70 ขาย
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 07/06/2562 80,000 28.75 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 07/06/2562 70,000 29.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 07/06/2562 100,000 29.25 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย ศิธา เมฆสวรรค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 43,000 29.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย ศิธา เมฆสวรรค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 20,000 29.25 ซื้อ
Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นางสาว ศิริกุล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 45,000 11.81 ขาย
Link
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/06/2562 19,100 5.85 ซื้อ
Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 9,000 60.00 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 228,200 1.70 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/06/2562 100,000 0.71 ซื้อ
Link
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA) นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/06/2562 100,000 11.50 ซื้อ
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาย สมสกุล แสงสุวรรณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 30,000 7.30 ขาย
Link
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 10,000 4.04 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย หมิง ซัน เยน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/06/2562 40,000 2.76 ซื้อ
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2039
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Mon Jun 10, 2019 10:26 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 10 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 30 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/06/2562 100,000 0.99 ซื้อ
Link
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) นาย ธงชัย จิรอลงกรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2562 1,000,000 26.00 ขาย
Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2562 808,900 1.83 ซื้อ
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัชรี ศุขีวิริยะ) หุ้นสามัญ 04/06/2562 71,500 3.15 ขาย
Link
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 50,000 3.22 ขาย
Link
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(WHA) นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 1,000,000 4.39 ขาย
Link
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DELTA) นาย กวง มิ้ง อึ้ง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/06/2562 20,000 62.38 ซื้อ
Link
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) นาย เธียรี่ เดอเฟรน ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) 07/06/2562 5,000 19.50 ซื้อ
Link
ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTW) นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/06/2562 100,000 13.80 ขาย
Link
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 189,400 5.18 ซื้อ
Link
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/06/2562 84,600 5.20 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 10/06/2562 10,000 29.25 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 10/06/2562 240,000 29.00 ซื้อ
Link
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) นาย ธีรวัต อมรธาตรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 1,600 2.08 ซื้อ
Link
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) นาย ธีรวัต อมรธาตรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/06/2562 5,000 2.12 ซื้อ
Link
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP) นาย บัณฑิต สะเพียรชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2562 31,800 29.75 ขาย
Link
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT) นาย ประกิต ประทีปะเสน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสตรี ประทีปะเสน) หุ้นสามัญ 06/06/2562 50,000 5.80 ซื้อ
Link
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) นาย สุธรรม ส่งศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2562 50,000 54.25 ขาย
Link
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG) นางสาว สุวรรณา โชคดีอนันต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/06/2562 200,000 5.35 ซื้อ
Link
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG) นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/06/2562 200,000 5.35 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย ธีรพงศ์ จันศิริ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง พรนภา จันศิริ) หุ้นสามัญ 07/06/2562 100 38.50 ซื้อ
Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2562 10,000 12.70 ขาย
Link
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาง พูนพรรณ ไชยกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย สมนึก ไชยกุล) หุ้นสามัญ 07/06/2562 21,500 1.84 ซื้อ
Link
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาย สมนึก ไชยกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/06/2562 21,500 1.84 ซื้อ
Link
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ) นาย ภวัต ศิริสรรพ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/06/2562 450,000 - โอน
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาย วรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 10/06/2562 20,000 1.20 ขาย
Link
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2562 100,000 1.28 ซื้อ
Link
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE) นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2562 100,000 1.03 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาง วรรณา ไหลเจริญวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2562 2,902 7.71 ซื้อ
Link
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/06/2562 20,000 4.00 ซื้อ
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2039
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Tue Jun 11, 2019 7:37 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 11 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 14 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2562 437,600 1.82 ซื้อ
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัชรี ศุขีวิริยะ) หุ้นสามัญ 05/06/2562 4,000 3.22 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัชรี ศุขีวิริยะ) หุ้นสามัญ 06/06/2562 44,000 3.22 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัชรี ศุขีวิริยะ) หุ้นสามัญ 07/06/2562 29,600 3.25 ขาย
Link
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO) นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2562 45,000 1.45 ซื้อ
Link
เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAPPE) นางสาว สุธาทิพย์ จันทรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/06/2562 5,000 19.38 ขาย
Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นางสาว ศิริกุล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2562 11,000 12.10 ขาย
Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย กษม ชนะวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2562 20,000 12.10 ขาย
Link
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาย พรเทพ ศุภธราธาร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2562 47,846 21.00 ขาย
Link
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) นาย ซังโด ลี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2562 100,000 1.78 ขาย
Link
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) นาย ซังโด ลี ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 10/06/2562 1,007,100 0.13 ซื้อ
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาย เกรียงไกร กรีบงการ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2562 10,000 7.40 ขาย
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว จีระนัย พรหมทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2562 747 7.71 ซื้อ
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2562 29,300 34.75 ขาย
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2039
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Wed Jun 12, 2019 10:02 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 12 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 16 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บมจ.(THRE) นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2562 300,000 0.76 ซื้อ
Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2562 10,000 60.00 ซื้อ
Link
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) นาย ซังโด ลี ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 12/06/2562 1,000,000 0.12 ซื้อ
Link
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) นาย พิชญ์ โพธารามิก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2562 3,000,000 1.89 ซื้อ
Link
โรบินสัน จำกัด (มหาชน) บมจ.(ROBINS) นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2562 100,000 56.75 ซื้อ
Link
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2562 349,700 1.51 ซื้อ
Link
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE) นาง สิษฏ์ฐา แซ่เตียว ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2562 13,000 1.90 ขาย
Link
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2562 100,000 1.28 ซื้อ
Link
สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SLP) นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2562 200,000 0.71 ซื้อ
Link
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE) นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2562 100,000 1.00 ซื้อ
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย เกริก วณิกกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2562 100,000 34.75 ขาย
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย หมิง ซัน เยน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2562 20,000 2.76 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย หมิง ซัน เยน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2562 30,000 2.76 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย หมิง ซัน เยน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2562 20,000 2.76 ซื้อ
Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นาย มานิต อุดมคุณธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2562 486,100 17.20 ขาย
Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นาย มานิต อุดมคุณธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2562 513,900 17.30 ขาย
Link


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Thu Jun 13, 2019 7:52 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 13 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 14 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KAMART) นาย พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/06/2562 25,200 4.27 ขาย
Link
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) นาย ณรุจ วิวรรธนไกร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2562 1,000,000 0.20 ขาย
Link
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) นาย รณสิทธิ ภุมมา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/05/2562 4,000,000 0.20 ขาย
Link
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2562 111,600 5.20 ซื้อ
Link
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) นาย ฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อรนุช เทเวอแน็ง) หุ้นสามัญ 10/06/2562 11,200 5.20 ขาย
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 11/06/2562 150,000 29.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 12/06/2562 200,000 29.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 12/06/2562 100,000 29.00 ซื้อ
Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2562 5,000 60.00 ซื้อ
Link
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2562 200 24.00 ซื้อ
Link
สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SLP) นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/06/2562 50,000 0.70 ซื้อ
Link
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE) นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/06/2562 100,000 0.99 ซื้อ
Link
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(AI) นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2562 3,156,200 1.40 ซื้อ
Link
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(AI) นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2562 10,043,800 1.44 ซื้อ
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Fri Jun 14, 2019 6:31 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 14 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 10 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WP) นางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/06/2562 8,000,000 5.50 ซื้อ
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ .(WHABT) นาย ธนภัทร อนันตประยูร ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 13/06/2562 20,000 9.85 ซื้อ
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ .(WHABT) นาย รชต ตราชูวณิช ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 11/06/2562 20,000 9.85 ซื้อ
Link
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BEM) นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/06/2562 2,000,000 11.20 ซื้อ
Link
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BEM) นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/06/2562 500,000 11.10 ซื้อ
Link
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BEM) นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/06/2562 500,000 11.30 ซื้อ
Link
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) นาย เธียรี่ เดอเฟรน ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 13/06/2562 5,000 19.40 ซื้อ
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 13/06/2562 200 39.75 ขาย
Link
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/06/2562 171,800 1.73 ซื้อ
Link
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT) นาย ธนา เสนาวัฒนกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/06/2562 20,000 5.10 ซื้อ
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Mon Jun 17, 2019 7:37 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 17 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 25 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด) หุ้นสามัญ 14/06/2562 34,000 9.45 ซื้อ
Link
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI) นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 1,340,200 1.41 ซื้อ
Link
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) นาย รณสิทธิ ภุมมา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 500,000 0.20 ขาย
Link
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) นาย รณสิทธิ ภุมมา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 100,000 0.20 ขาย
Link
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) นาย รณสิทธิ ภุมมา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 100,000 0.20 ขาย
Link
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) นาย รณสิทธิ ภุมมา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 100,000 0.20 ขาย
Link
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) นาย รณสิทธิ ภุมมา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 100,000 0.20 ขาย
Link
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 35,800 3.06 ซื้อ
Link
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(WHA) นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/06/2562 1,000,000 4.57 ขาย
Link
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL) นาย ทิวา จารึก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 20,000 8.80 ซื้อ
Link
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/06/2562 10,000 10.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 13/06/2562 50,800 29.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 13/06/2562 150,000 29.25 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 14/06/2562 300,000 29.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 17/06/2562 220,000 28.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 17/06/2562 30,000 28.25 ซื้อ
Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/06/2562 60,000 11.50 ซื้อ
Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) หุ้นสามัญ 14/06/2562 34,200 11.50 ซื้อ
Link
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 6,100 5.92 ซื้อ
Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/06/2562 300 60.00 ซื้อ
Link
มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MITSIB) นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/06/2562 5,767,000 2.49 ซื้อ
Link
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/06/2562 50,000 7.50 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/06/2562 100,000 1.73 ซื้อ
Link
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 445,100 1.51 ซื้อ
Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นาย มานิต อุดมคุณธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/06/2562 1,000,000 17.50 ขาย
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Tue Jun 18, 2019 5:50 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 18 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 23 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัชรี ศุขีวิริยะ) หุ้นสามัญ 12/06/2562 19,800 3.40 ขาย
Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาง ณัชชา นิธิศโสภณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2562 10,000 8.95 ซื้อ
Link
เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(JKN) นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (MEDIA KING CAPITAL LTD) หุ้นสามัญ 17/06/2562 10,000,000 10.00 ขาย
Link
เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAPPE) นางสาว สุธาทิพย์ จันทรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 5,000 19.90 ขาย
Link
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD) นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพรทิพย์ เครือประดับ) หุ้นสามัญ 17/06/2562 8,000 24.80 ซื้อ
Link
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 47,700 2.88 ซื้อ
Link
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 9,800 10.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 18/06/2562 120,000 28.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 18/06/2562 130,000 28.25 ซื้อ
Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาง สุรัชนี เบญจจินดา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2562 20,000 12.40 ขาย
Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย กษม ชนะวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2562 25,800 12.30 ขาย
Link
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2562 5,000 5.70 ซื้อ
Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นางสาว ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 5,000 60.50 ขาย
Link
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 100,000 7.50 ซื้อ
Link
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 100,000 7.60 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย กำพล พลัสสินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/06/2562 1,000,000 2.28 ขาย
Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย กำพล พลัสสินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 1,000,000 2.31 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) ศาตราจารย์ วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2562 9,800 5.15 ซื้อ
Link
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) นางสาว รักชนก สำเนียงล้ำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/06/2562 300,000 1.50 ขาย
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 14/06/2562 46,520 1.10 ขาย
Link
เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(AKR) นาย ดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 18/06/2562 1,683,326 0.16 ขาย
Link
เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAV) นาย ปรีชญา รัศมีธานินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 1,000,000 4.00 ขาย
Link
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICC) นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 9,100 41.50 ซื้อ
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Wed Jun 19, 2019 6:37 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 19 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 24 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย ซื่อ หยง เสิ่น ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2562 2,000,000 1.82 ซื้อ
Link
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) นาย ประวิท โรจนาศรีรัตน์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางปราณี โรจนาศรีรัตน์) หุ้นสามัญ 18/06/2562 500,000 1.19 ซื้อ
Link
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2562 50,000 2.90 ซื้อ
Link
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2562 300,000 2.98 ซื้อ
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ .(WHABT) นางสาว ปิยวรรณ เลาก่อสกุล ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 18/06/2562 300 9.85 ซื้อ
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART) นางสาว ปิยวรรณ เลาก่อสกุล ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 13/06/2562 200 15.20 ซื้อ
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART) นางสาว ปิยวรรณ เลาก่อสกุล ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 13/06/2562 100 15.20 ขาย
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART) นางสาว ปิยวรรณ เลาก่อสกุล ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 14/06/2562 300 15.27 ขาย
Link
เทพธานีกรีฑา บมจ.(CSR) นาย สุขุมา ชยานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 10,200 69.50 ซื้อ
Link
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2562 100,000 5.15 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 19/06/2562 300,000 28.25 ซื้อ
Link
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2562 280,000 2.89 ซื้อ
Link
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT) นาย ประกิต ประทีปะเสน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสตรี ประทีปะเสน) หุ้นสามัญ 11/06/2562 50,000 5.85 ซื้อ
Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นางสาว ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/06/2562 5,000 60.50 ขาย
Link
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) นาย อำนาจ เนียมสี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2562 5,000 56.50 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 17/06/2562 100 39.45 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 19/06/2562 300 39.50 ขาย
Link
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) นางสาว โสภา นาจันหอม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2562 10,000 6.15 ซื้อ
Link
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) นาย พนม รัตนะรัต คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม) หุ้นสามัญ 18/06/2562 10,000 6.15 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย กำพล พลัสสินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2562 500,000 2.32 ขาย
Link
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGP) นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2562 160,000,000 11.52 ขาย
Link
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL) นางสาว เนติรัด สังข์งาม ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 18/06/2562 50,000 0.10 ขาย
Link
เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVOA) นาย อดิศร แก้วบูชา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 7,100 1.15 ขาย
Link
เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVOA) นาย อดิศร แก้วบูชา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2562 100,000 1.14 ขาย
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Thu Jun 20, 2019 6:23 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 20 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 15 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เคมีแมน จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMAN) นาย วนัส เพ็ชรรื่น คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง พรลภัส เพ็ชรรื่น) หุ้นสามัญ 19/06/2562 20,000 2.44 ซื้อ
Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย เว่ย จ้าว หวัง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/06/2562 11,400 1.85 ขาย
Link
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT) นาย พิสิฐ ลี้อาธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/06/2562 50,000 1.79 ขาย
Link
นวนคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(NNCL) นาย สุทธิพร จันทวานิช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ณัฐดา จันทวานิช) หุ้นสามัญ 20/06/2562 5,000 1.75 ซื้อ
Link
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/06/2562 200,000 2.92 ซื้อ
Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย กษม ชนะวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 30,000 12.50 ขาย
Link
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 8,200 6.08 ซื้อ
Link
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาย พิสิฐ ลี้อาธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/06/2562 103,500 21.40 ขาย
Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/06/2562 15,000 60.00 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/06/2562 200,000 1.73 ซื้อ
Link
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาย ชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/06/2562 10,000 0.35 ขาย
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2562 50,000 4.70 ขาย
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/06/2562 50,300 4.70 ขาย
Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นาย มานิต อุดมคุณธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/06/2562 2,000,000 17.70 ขาย
Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นาย มานิต อุดมคุณธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/06/2562 2,000,000 17.80 ขาย
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Fri Jun 21, 2019 6:04 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 21 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 22 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) นาย เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 25,000 - โอน
Link
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) นาย เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ) หุ้นสามัญ 20/06/2562 25,000 - รับโอน
Link
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด) หุ้นสามัญ 20/06/2562 9,500 9.47 ซื้อ
Link
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด) หุ้นสามัญ 21/06/2562 64,100 9.64 ซื้อ
Link
เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(JKN) นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (MEDIA KING CAPITAL LTD) หุ้นสามัญ 14/06/2562 10,000,000 10.00 ขาย
Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย พงศธร ฉัตรนะรัชต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 200,000 3.12 ซื้อ
Link
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD) นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพรทิพย์ เครือประดับ) หุ้นสามัญ 19/06/2562 8,000 27.00 ขาย
Link
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 121,000 2.94 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 20/06/2562 150,000 28.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 20/06/2562 50,000 28.50 ซื้อ
Link
นวนคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(NNCL) นาย สุทธิพร จันทวานิช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ณัฐดา จันทวานิช) หุ้นสามัญ 21/06/2562 30,000 1.74 ซื้อ
Link
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล ผู้รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 21/06/2562 2,200 14.70 ขาย
Link
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล ผู้รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 21/06/2562 2,200 14.70 ซื้อ
Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาง สุรัชนี เบญจจินดา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 30,000 12.60 ขาย
Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นาง พูลทรัพย์ ลี้ตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 200 60.75 ขาย
Link
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) นาย ซังโด ลี ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/06/2562 3,000,000 0.08 ซื้อ
Link
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA) นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/06/2562 142,600 11.50 ซื้อ
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 168,740 4.71 ขาย
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/06/2562 11,000 4.70 ขาย
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาย เกรียงไกร กรีบงการ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 16,000 7.80 ขาย
Link
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP) นาย วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 100,000 8.10 ขาย
Link
เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAAM) นาย พดด้วง คงคามี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 10,000 1.31 ซื้อ
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Mon Jun 24, 2019 6:25 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 26 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/06/2562 100,000 2.94 ซื้อ
Link
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) นางสาว กันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/06/2562 400,000 6.70 ขาย
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART) นางสาว ปิยวรรณ เลาก่อสกุล ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 21/06/2562 100 16.60 ขาย
Link
ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI) นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 26,000 5.00 ซื้อ
Link
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/06/2562 800,000 5.26 ซื้อ
Link
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/06/2562 39,900 4.00 ซื้อ
Link
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2562 1,206,600 4.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 21/06/2562 10,000 28.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 21/06/2562 210,000 28.25 ซื้อ
Link
นวนคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(NNCL) นาย สุทธิพร จันทวานิช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ณัฐดา จันทวานิช) หุ้นสามัญ 21/06/2562 90,000 1.73 ซื้อ
Link
เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NVD) นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/06/2562 720,000 3.11 ซื้อ
Link
เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NVD) นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 290,000 3.09 ซื้อ
Link
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC) นาย ภาณุ ศีติสาร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2562 5,000,000 0.66 ซื้อ
Link
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC) นาย อัณณพ พุ่มกุมาร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2562 5,000,000 0.66 ขาย
Link
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/06/2562 200,000 1.84 ซื้อ
Link
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/06/2562 450,000 0.08 ขาย
Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (สุวิมล อธิกิจ) หุ้นสามัญ 19/06/2562 1,816,050 2.28 ขาย
Link
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/06/2562 745,600 1.45 ซื้อ
Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย รัช ตันตนันตา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางทิพยนาฏ ตันตนันตา) หุ้นสามัญ 24/05/2562 10,000 11.10 ซื้อ
Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย รัช ตันตนันตา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางทิพยนาฏ ตันตนันตา) หุ้นสามัญ 31/05/2562 20,000 11.30 ซื้อ
Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย รัช ตันตนันตา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางทิพยนาฏ ตันตนันตา) หุ้นสามัญ 04/06/2562 20,000 11.90 ซื้อ
Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย รัช ตันตนันตา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางทิพยนาฏ ตันตนันตา) หุ้นสามัญ 19/06/2562 20,000 12.20 ซื้อ
Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย รัช ตันตนันตา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางทิพยนาฏ ตันตนันตา) หุ้นสามัญ 20/06/2562 20,000 12.10 ซื้อ
Link
อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMANAH) นาง พรธนา วันเกิด ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 25,000 1.85 ขาย
Link
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/06/2562 20,000 4.21 ซื้อ
Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นางสาว วรรณี จันทามงคล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2562 30,000 17.60 ซื้อ
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Tue Jun 25, 2019 5:56 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 25 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 25 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัชรี ศุขีวิริยะ) หุ้นสามัญ 21/06/2562 91,000 3.36 ขาย
Link
เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAPPE) นาง ญาตา อ่อนอิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2562 140,000 21.90 ขาย
Link
เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAPPE) นาง ญาตา อ่อนอิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2562 5,000 22.10 ขาย
Link
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 1,400 38.25 ขาย
Link
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2562 2,000 39.25 ขาย
Link
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2562 1,000 39.75 ขาย
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 24/06/2562 100,000 28.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 25/06/2562 50,000 28.25 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 25/06/2562 250,000 28.00 ซื้อ
Link
นวนคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(NNCL) นาย สุทธิพร จันทวานิช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ณัฐดา จันทวานิช) หุ้นสามัญ 24/06/2562 2,000 1.72 ซื้อ
Link
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 24/06/2562 900,000 0.18 ขาย
Link
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) นาย คีรี กาญจนพาสน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/06/2562 13,400,000 1.61 ขาย
Link
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) นาย คีรี กาญจนพาสน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/06/2562 3,000,000 1.68 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2562 20,000 25.75 ขาย
Link
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2562 100,000 3.14 ซื้อ
Link
วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) นาย สุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 17,000 10.00 ขาย
Link
วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) นาย สุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 20,000 10.10 ขาย
Link
วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) นาย สุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/06/2562 37,000 9.90 ซื้อ
Link
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) นาย ชูเดช คงสุนทร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2562 100,000 3.22 ซื้อ
Link
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) นาย ชูเดช คงสุนทร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2562 200,000 3.24 ซื้อ
Link
อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMANAH) นางสาว ลักขณา พนิตดิเรก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2562 43,800 1.87 ขาย
Link
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL) นางสาว เนติรัด สังข์งาม ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 24/06/2562 205,000 0.12 ขาย
Link
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL) นางสาว เนติรัด สังข์งาม ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 24/06/2562 120,700 0.12 ขาย
Link
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL) นาย กิตติ พัวถาวรสกุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 24/06/2562 102,610 0.14 ขาย
Link
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL) นาย กิตติ พัวถาวรสกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25/06/2562 2,531,728 0.08 ขาย
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Wed Jun 26, 2019 6:23 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 14 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAPPE) นางสาว สุธาทิพย์ จันทรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2562 2,000 20.20 ขาย
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ .(WHABT) นางสาว ปิยวรรณ เลาก่อสกุล ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 25/06/2562 300 9.85 ซื้อ
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART5) นางสาว ปิยวรรณ เลาก่อสกุล ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 24/06/2562 300 16.00 ซื้อ
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART5) นางสาว ปิยวรรณ เลาก่อสกุล ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 24/06/2562 200 16.50 ขาย
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 26/06/2562 150,000 28.00 ซื้อ
Link
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) นางสาว โสภา นาจันหอม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2562 40,000 6.15 ซื้อ
Link
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) นาย พนม รัตนะรัต คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม) หุ้นสามัญ 25/06/2562 40,000 6.15 ซื้อ
Link
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) นาย เกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2562 100,000 6.60 ซื้อ
Link
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) นาย เกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/06/2562 100,000 6.85 ขาย
Link
อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMANAH) นาง พรธนา วันเกิด ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2562 5,200 1.87 ขาย
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาง วรรณิภา ภักดีบุตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2562 20,000 34.00 ซื้อ
Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นาย มานิต อุดมคุณธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2562 1,997,400 17.90 ขาย
Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นาย มานิต อุดมคุณธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2562 3,002,600 17.60 ขาย
Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นาย มานิต อุดมคุณธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2562 5,000,000 17.60 ขาย
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Thu Jun 27, 2019 5:43 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 27 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 15 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) นาย ธันว์ วุฒิธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2562 1,000,000 0.20 ขาย
Link
ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL) นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2562 100,000 5.45 ซื้อ
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART5) นางสาว ปิยวรรณ เลาก่อสกุล ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 26/06/2562 400 16.65 ขาย
Link
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2562 11,000 6.05 ขาย
Link
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2562 10,000 5.95 ขาย
Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2562 20,000 1.90 ซื้อ
Link
มติชน จำกัด (มหาชน) บมจ.(MATI) นาย ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/06/2562 70,330 - โอน
Link
มติชน จำกัด (มหาชน) บมจ.(MATI) นาย ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางศริษา มงคลไชยสิทธิ์) หุ้นสามัญ 27/06/2562 70,330 - รับโอน
Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/06/2562 100,000 5.50 ขาย
Link
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) นาย เมธา อังวัฒนพานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/06/2562 500,000 1.47 ขาย
Link
อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMANAH) นาง พรธนา วันเกิด ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2562 10,000 1.99 ขาย
Link
อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMANAH) นาง พรธนา วันเกิด ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2562 10,000 2.00 ขาย
Link
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2562 50,000 4.30 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย หมิง ซัน เยน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2562 5,300 2.80 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย หมิง ซัน เยน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2562 20,000 2.80 ซื้อ
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Fri Jun 28, 2019 5:49 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 28 มิ.ย. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 14 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัชรี ศุขีวิริยะ) หุ้นสามัญ 24/06/2562 98,500 3.33 ขาย
Link
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด) หุ้นสามัญ 27/06/2562 10,800 10.10 ซื้อ
Link
ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL) นาง เสาวณีย์ สุทธิธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/06/2562 2,000 5.20 ซื้อ
Link
ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL) นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/06/2562 205,000 5.22 ซื้อ
Link
ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WP) นางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/06/2562 7,500,000 5.90 ซื้อ
Link
ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD) นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายอำนวย กรตุ้ม) หุ้นสามัญ 26/06/2562 9,000 11.10 ซื้อ
Link
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2562 11,000 6.00 ขาย
Link
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) นาย มานพ อุฬารสิริพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/06/2562 3,700 55.50 ขาย
Link
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/06/2562 150,000 19.60 ขาย
Link
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ) นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/06/2562 50,000 1.77 ซื้อ
Link
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) นาย อำนาจ เนียมสี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/06/2562 5,000 57.00 ขาย
Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (สุวิมล อธิกิจ) หุ้นสามัญ 27/06/2562 31,600 2.28 ขาย
Link
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) นางสาว รักชนก สำเนียงล้ำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2562 300,000 1.47 ขาย
Link
อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMANAH) นาย ภาณุวัชร วรรณพินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2562 18,000 2.10 ขาย
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Mon Jul 01, 2019 7:27 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 1 ก.ค. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 29 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัชรี ศุขีวิริยะ) หุ้นสามัญ 25/06/2562 90,000 3.30 ขาย
Link
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/06/2562 50,000 10.10 ซื้อ
Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2562 20,000 10.00 ขาย
Link
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวจิราภรณ์ จิตตารมย์) หุ้นสามัญ 28/06/2562 33,000 17.30 ขาย
Link
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) นาย กัมพล ติยะรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2562 50,000 1.30 ขาย
Link
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) นาย กัมพล ติยะรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/06/2562 100,000 1.22 ขาย
Link
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 50,000 21.00 ขาย
Link
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) นางสาว สมพร อำไพสุทธิพงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/06/2562 50,000 37.50 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 28/06/2562 170,000 27.75 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 28/06/2562 30,000 28.00 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 01/07/2562 180,000 27.25 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 01/07/2562 20,000 27.50 ซื้อ
Link
นวนคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(NNCL) นาย สุทธิพร จันทวานิช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ณัฐดา จันทวานิช) หุ้นสามัญ 28/06/2562 15,700 1.78 ซื้อ
Link
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 100,000 15.20 ขาย
Link
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ) นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/06/2562 79,600 1.68 ซื้อ
Link
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ) นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/06/2562 14,000 1.65 ซื้อ
Link
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) ด๊อกเตอร์ ศึกษิต เพชรอำไพ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/06/2562 534,000 56.50 ขาย
Link
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC) นาย กิตติ ชีวะเกตุ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/06/2562 9,900 3.09 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2562 210,000 25.75 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/06/2562 120,000 25.75 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 130,000 25.75 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/06/2562 322,960 5.50 ขาย
Link
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAWAD) นาย ประยงค์ แสนนวล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/06/2562 70,000 57.25 ขาย
Link
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) นาย สุธี สมาธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/06/2562 50,000 7.50 ขาย
Link
อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย (จำกัด) มหาชน บมจ.(TCOAT) นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/06/2562 3,100 26.60 ซื้อ
Link
เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAV) นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/06/2562 39,000,000 3.94 ขาย
Link
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/06/2562 30,000 4.37 ซื้อ
Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นางสาว วรรณี จันทามงคล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/06/2562
1,060,000

Revoked by Reporter - รับโอน
Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นางสาว วรรณี จันทามงคล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/06/2562 1,060,000 - รับโอน
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Tue Jul 02, 2019 5:58 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 2 ก.ค. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 36 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GL) นาย อาลัน ดูเฟส ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 02/07/2562 10,000 6.55 ซื้อ
Link
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) นาง โชติกุล สุขภิรมย์เกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายสุวัชระ สุขภิรมย์เกษม) หุ้นสามัญ 01/07/2562 5,000 126.50 ขาย
Link
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/06/2562 50,000 10.10 ซื้อ
Link
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 15,700 10.10 ซื้อ
Link
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) นาย กัมพล ติยะรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 130,000 1.18 ขาย
Link
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 50,000 5.50 ขาย
Link
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCC) นางสาว คัทลียา แสงศาสตรา ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 02/07/2562 40,000,000 - ขาย
Link
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) นาย กวิน กาญจนพาสน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 245,900 12.10 ซื้อ
Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2562 9,000 60.00 ซื้อ
Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/06/2562 15,000 60.00 ซื้อ
Link
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 100,000 1.74 ซื้อ
Link
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/07/2562 300,000 0.05 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/07/2562 10,000 24.95 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/07/2562 50,000 5.75 ขาย
Link
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) นางสาว รักชนก สำเนียงล้ำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 400,000 1.50 ขาย
Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย รัช ตันตนันตา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางทิพยนาฏ ตันตนันตา) หุ้นสามัญ 27/06/2562 10,000 12.00 ซื้อ
Link
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ) นาย ศาศวัต ศิริสรรพ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางเพ็ญประภา ศิริสรรพ์) หุ้นสามัญ 02/07/2562 2,500,000 - โอน
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาง เสาวคุณ ครุจิตร ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 26/06/2562 408,900 0.92 ขาย
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาง เสาวคุณ ครุจิตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2562 60,900 4.60 ซื้อ
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาง เสาวคุณ ครุจิตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/06/2562 20,500 4.54 ซื้อ
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาง เสาวคุณ ครุจิตร ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 27/06/2562 50 0.07 ขาย
Link
อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) บมจ.(AU) นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/06/2562 3,000,000 - โอน
Link
อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย (จำกัด) มหาชน บมจ.(TCOAT) นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/06/2562 1,800 26.50 ซื้อ
Link
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย เตียว ลิม ตัน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 400,000 0.76 ซื้อ
Link
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย เลิศชาย กันภัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 400,000 0.76 ขาย
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาง วรรณา ไหลเจริญวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/07/2562 2,785 8.05 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว แจ่มสิริ สังขรักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 1,023 8.05 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 2,411 8.05 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายทศพร เลิศพันธ์ ) หุ้นสามัญ 01/07/2562 4,741 8.05 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย กฤษกร เนตรประภา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 1,698 8.05 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย ทศพร เลิศพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 4,741 8.05 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย ทศพร เลิศพันธ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส.วัชราภรณ์ เมรุทอง) หุ้นสามัญ 01/07/2562 2,411 8.05 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย วันชัย บุญธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 2,073 8.05 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 3,866 8.05 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย สุรศักดิ์ เข็มทองคำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 3,306 8.05 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย หมิง ซัน เยน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 17,900 2.80 ซื้อ
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Wed Jul 03, 2019 5:40 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 3 ก.ค. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 27 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GPI) นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 100,000 2.06 ขาย
Link
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/07/2562 10,000 10.30 ซื้อ
Link
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 30,000 8.43 ขาย
Link
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) นาย นพดล วิเชียรเกื้อ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 100,000 1.11 ซื้อ
Link
โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SONIC) นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/07/2562 200,000 1.28 ซื้อ
Link
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) นางสาว กันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/06/2562 150,000 6.25 ขาย
Link
ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD) นางสาว เรณุมาศ อิศรภักดี ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/07/2562 4,618,662 0.10 ซื้อ
Link
ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD) นาย พชร พรรธนประเทศ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/07/2562 2,420,023 0.10 ซื้อ
Link
โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRO) นาง สุนีย์ ชัยเจนกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 43,000 0.35 ซื้อ
Link
โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRO) นางสาว วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 26,308,300 0.29 ซื้อ
Link
โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRO) นางสาว วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/07/2562 1,800,000 0.37 ซื้อ
Link
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) นาย ธีรศักดิ์ ธาราวร ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 03/07/2562 30,000 0.15 ขาย
Link
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) นาย พิชญ์ โพธารามิก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 10,000,000 1.78 ซื้อ
Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/07/2562 100,000 10.20 ซื้อ
Link
วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 127,000 9.86 ซื้อ
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาย บัญชัย ครุจิตร ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/07/2562 1,295,160 0.81 ขาย
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาย บัญชัย ครุจิตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 228,900 4.55 ซื้อ
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาย บัญชัย ครุจิตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/07/2562 8,000 4.55 ซื้อ
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาย พีระเดช เจริญเศรษฐพาณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2562 38,400 4.62 ขาย
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาย อังกูร ศรีสุนทร ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 02/07/2562 7,700 0.78 ขาย
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาย อังกูร ศรีสุนทร ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 03/07/2562 12,300 1.04 ขาย
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาย สมสกุล แสงสุวรรณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/07/2562 20,000 8.50 ขาย
Link
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MFEC) นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 290,700 3.67 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว อารีย์ ศรีไกรรส ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/07/2562 1,135 8.05 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย สามารถ จิระดำรง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 9,627 8.05 ซื้อ
Link
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) นาย ประสิทธชัย กฤษณยรรยง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/07/2562 200,000 7.90 ขาย
Link
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) นาย มีชัย ประเสริฐศรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/07/2562 100,000 7.90 ขาย
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Thu Jul 04, 2019 8:04 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 4 ก.ค. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 15 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด () หุ้นสามัญ 04/07/2562 1,000,000 125.50 ซื้อ
Link
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 40,000 10.60 ซื้อ
Link
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นางสาว ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 30,000 2.90 ซื้อ
Link
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) นาย อภิชาญ มาไพศาลสิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/07/2562 20,000 6.30 ขาย
Link
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) นาย อูกส์ เดอชองส์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 100,000 21.20 ขาย
Link
บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLISS) นาย ธนบูลย์ ทองแตง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 40,000,000 0.14 ซื้อ
Link
บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLISS) นาย ธนบูลย์ ทองแตง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 20,000,000 0.15 ขาย
Link
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) นาย พิชญ์ โพธารามิก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2562 12,000,000 1.82 ซื้อ
Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 200,000 10.20 ซื้อ
Link
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 250,000 1.48 ซื้อ
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาย พีระเดช เจริญเศรษฐพาณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 40,000 4.74 ขาย
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาย พีระเดช เจริญเศรษฐพาณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2562 121,600 5.15 ขาย
Link
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) นาย วรเดช ทิมชาติทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2562 1,000,000 1.54 ขาย
Link
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MFEC) นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2562 18,300 3.62 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย หมิง ซัน เยน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 40,000 2.78 ซื้อ
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Fri Jul 05, 2019 5:39 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 5 ก.ค. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 37 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด () หุ้นสามัญ 05/07/2562 400,000 125.88 ซื้อ
Link
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) นาย กัมพล ติยะรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 100,000 1.19 ขาย
Link
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CI) นาย สงกรานต์ อิสสระ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 05/07/2562 2,951,065 0.16 ขาย
Link
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 1,383,770 - รับโอน
Link
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(WHA) นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/07/2562 27,800 13.00 ขาย
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 05/07/2562 100,000 26.25 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 05/07/2562 60,000 26.50 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 05/07/2562 40,000 26.75 ซื้อ
Link
นวนคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(NNCL) นางสาว วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 25,310,700 1.79 ซื้อ
Link
บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLISS) นาย ธนบูลย์ ทองแตง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 10,000,000 0.14 ซื้อ
Link
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2562 100,000 - โอน
Link
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางเมธีนาถ เอื้ออภิญญกุล) หุ้นสามัญ 04/07/2562 100,000 - รับโอน
Link
โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRO) นางสาว วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 2,607,000 0.42 ซื้อ
Link
โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRO) นางสาว วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2562 1,200,000 0.39 ซื้อ
Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2562 98,300 0.37 ซื้อ
Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 04/07/2562 98,300 0.37 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2562 100,000 5.78 ขาย
Link
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAWAD) นาย ประยงค์ แสนนวล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 72 57.25 ขาย
Link
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 01/07/2562 99,000 1.09 ซื้อ
Link
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 01/07/2562 50,000 1.10 ซื้อ
Link
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 02/07/2562 100,000 1.09 ซื้อ
Link
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 02/07/2562 50,000 1.10 ซื้อ
Link
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 03/07/2562 43,100 1.09 ซื้อ
Link
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 04/07/2562 2,200 1.09 ซื้อ
Link
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) นาย อนวัช สุริยวนากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 200,300 18.20 ขาย
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาย ไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 03/07/2562 319,480 1.14 ขาย
Link
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT) นาย ชยกร ลิมป์ศิริพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2562 14,000 5.10 ซื้อ
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาย สุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 82,000 9.08 ขาย
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาย สุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 05/07/2562 20,000 1.04 ขาย
Link
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL) นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2562 500,000 4.82 ซื้อ
Link
อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย (จำกัด) มหาชน บมจ.(TCOAT) นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 4,200 26.38 ซื้อ
Link
อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย (จำกัด) มหาชน บมจ.(TCOAT) นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 3,000 26.37 ซื้อ
Link
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(M) นาง สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2562 10,000 75.25 ขาย
Link
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 03/07/2562 80,000 0.52 ซื้อ
Link
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/07/2562 80,000 0.60 ขาย
Link
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 03/07/2562 80,000 0.52 ซื้อ
Link
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/07/2562 80,000 0.60 ขาย
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Mon Jul 08, 2019 5:46 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 8 ก.ค. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 23 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 33,800 0.99 ซื้อ
Link
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 100,000 0.98 ซื้อ
Link
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 100,000 0.99 ซื้อ
Link
คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(COM7) นางสาว ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 3,500,000 21.43 ขาย
Link
คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(COM7) นางสาว อารี ปรีชานุกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 10,000,000 21.43 ขาย
Link
คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(COM7) นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 5,000,000 21.43 ขาย
Link
คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(COM7) นาย สุระ คณิตทวีกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 52,000,000 21.43 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัชรี ศุขีวิริยะ) หุ้นสามัญ 02/07/2562 136,000 3.14 ขาย
Link
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2562 54,400 10.59 ซื้อ
Link
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 13,800 10.85 ซื้อ
Link
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CI) นาย สงกรานต์ อิสสระ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 05/07/2562 2,443,500 0.15 ขาย
Link
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMR) นาย วรพันธ์ อุณจักร คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (เกวลี) หุ้นสามัญ 05/07/2562 20,000 2.30 ซื้อ
Link
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) นาย สุธรรม ส่งศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 50,000 54.00 ขาย
Link
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG) นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 269,900 5.70 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นางสาว พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 4,000 24.80 ซื้อ
Link
วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) นางสาว ธีรตา ธรเจริญศรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2562 27,900 10.20 ขาย
Link
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ) นาย ศาศวัต ศิริสรรพ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 600,000 2.73 ขาย
Link
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) นาย วรเดช ทิมชาติทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 300,000 1.54 ขาย
Link
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ANAN) นางสาว พัชราวลัย เรืองกฤตยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 79,150,100 3.94 ซื้อ
Link
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ANAN) นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 396,210,495 3.94 ขาย
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาย สมสกุล แสงสุวรรณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 20,000 9.00 ขาย
Link
อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMA) นางสาว สมฤทัย เส็งศรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 4,000 6.80 ซื้อ
Link
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL) นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 100,000 4.80 ซื้อ
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Tue Jul 09, 2019 5:44 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 9 ก.ค. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 32 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด () หุ้นสามัญ 09/07/2562 300,000 125.00 ซื้อ
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัชรี ศุขีวิริยะ) หุ้นสามัญ 03/07/2562 130,000 3.14 ขาย
Link
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2562 15,300 11.10 ซื้อ
Link
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CI) นาย สงกรานต์ อิสสระ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 08/07/2562 2,650,000 0.15 ขาย
Link
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX) นาย อนุชิต บุญญลักษม์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2562 19,725 11.60 ขาย
Link
ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WP) นางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 5,200,000 5.90 ซื้อ
Link
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(WHA) นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/07/2562 27,800 13.00 ขาย
Link
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) นาย สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2562 60,000 6.34 ซื้อ
Link
ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD) นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 90,000 13.80 ขาย
Link
ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD) นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายอำนวย กรตุ้ม) หุ้นสามัญ 08/07/2562 19,000 14.00 ขาย
Link
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2562 5,000 40.00 ขาย
Link
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2562 2,500 40.25 ขาย
Link
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 2,500 42.75 ขาย
Link
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 3,000 45.50 ขาย
Link
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) นาย เชง นิรุตตินานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 03/07/2562 159,200 18.80 ซื้อ
Link
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) นาย เชง นิรุตตินานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 04/07/2562 157,500 19.20 ซื้อ
Link
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) นาย คีรี กาญจนพาสน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 03/07/2562 3,400,000 2.04 ขาย
Link
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) นาย คีรี กาญจนพาสน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/07/2562 2,600,000 2.11 ขาย
Link
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) นาย คีรี กาญจนพาสน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 08/07/2562 400,000 2.12 ขาย
Link
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR) นาย ธนกร ปุลิเวคินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 40,000 28.25 ขาย
Link
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 100 23.70 ซื้อ
Link
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 100 23.90 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย กำพล พลัสสินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 4,000,000 1.95 โอน
Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย กำพล พลัสสินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 3,550,000 1.94 โอน
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 1,500 24.80 ซื้อ
Link
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ) นาง วันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 56,600 - โอน
Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาย ไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 08/07/2562 250,000 1.15 ขาย
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง กมลวรรณ วิปุลากร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 50,000 9.30 ขาย
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง กมลวรรณ วิปุลากร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2562 50,000 9.40 ขาย
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาย เมธา จันทร์แจ่มจรัส ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2562 67,500 9.35 ขาย
Link
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) นาย ระเฑียร ศรีมงคล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 60,000 44.00 ซื้อ
Link
อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย (จำกัด) มหาชน บมจ.(TCOAT) นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2562 7,600 26.50 ซื้อ
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


User avatar
บูรพาไม่แพ้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2536
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by บูรพาไม่แพ้ » Wed Jul 10, 2019 5:51 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 10 ก.ค. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 35 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) บมจ.(KYE) นาย ประพนธ์ โพธิวรคุณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 170,970 - รับโอน
Link
กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) บมจ.(KYE) นาย ประพัฒน์ โพธิวรคุณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 170,970 - รับโอน
Link
ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAFCO) นางสาว ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 50,000 8.15 ซื้อ
Link
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) นางสาว กาญจนี กุลสุรกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 3,400 45.50 ขาย
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นางสาว นลิน วนาสิน นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (Global Health Investment Co., Ltd) หุ้นสามัญ 13/06/2562 3,010,000 30.00 ขาย
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นางสาว นลิน วนาสิน นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (Global Health Investment Co., Ltd) หุ้นสามัญ 20/06/2562 5,600,000 29.00 ขาย
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นางสาว นลิน วนาสิน นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (Global Health Investment Co., Ltd) หุ้นสามัญ 03/07/2562 10,290,000 27.25 ขาย
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 10/07/2562 80,000 23.70 ซื้อ
Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 10/07/2562 70,000 23.90 ซื้อ
Link
บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLISS) นาย ธนบูลย์ ทองแตง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2562 5,000,000 0.12 ซื้อ
Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย กษม ชนะวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/07/2562 20,000 13.50 ขาย
Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย วิศาล ลออเสถียรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 10,000 13.05 ขาย
Link
ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRAKIT) นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางศุภาวีร์ อภิสารธนรักษ์) หุ้นสามัญ 10/07/2562 1,100 11.50 ซื้อ
Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2562 200,000 0.37 ซื้อ
Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 09/07/2562 200,000 0.37 ซื้อ
Link
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 7,000,000 - โอน
Link
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 7,000,000 - โอน
Link
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 7,000,000 - โอน
Link
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC) นาย ชัชพล ประสพโชค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2562 25,000 3.18 ซื้อ
Link
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC) นาย ชัชพล ประสพโชค ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 09/07/2562 100,000 0.70 ขาย
Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2562 500,000 2.33 ขาย
Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2562 300,000 2.34 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/07/2562 20,000 25.75 ขาย
Link
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 09/07/2562 400,000 0.67 ซื้อ
Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/07/2562 1,000,000 12.00 ขาย
Link
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 05/07/2562 58,700 1.07 ซื้อ
Link
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 05/07/2562 100,000 1.08 ซื้อ
Link
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 05/07/2562 50,000 1.09 ซื้อ
Link
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) นาย สุธี สมาธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2562 50,000 7.70 ขาย
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาย เกรียงไกร กรีบงการ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/07/2562 10,000 8.10 ขาย
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาย เกรียงไกร กรีบงการ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/07/2562 10,000 8.40 ขาย
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาย เกรียงไกร กรีบงการ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 10,000 8.80 ขาย
Link
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) นาย ระเฑียร ศรีมงคล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2562 200,000 42.13 ซื้อ
Link
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL) นาย กิตติ พัวถาวรสกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล) หุ้นสามัญ 09/07/2562 47,900 1.25 ซื้อ
Link
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL) นาย กิตติ พัวถาวรสกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 09/07/2562 1,890,000 0.08 ขาย
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


Post Reply