กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Thu Aug 13, 2020 11:40 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 13 ส.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 7 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาย ชัชชวี วัฒนสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/08/2563 5,000,000 - โอน
Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาย ชัชชวี วัฒนสุข คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์) หุ้นสามัญ 11/08/2563 5,000,000 - รับโอน
Link
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) นาย เรน ฮวา โฮ ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 10/08/2563 200,000 3.76 ซื้อ
Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/08/2563 30,000 0.57 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/08/2563 5,000 23.10 ขาย
Link
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) นาย สุธี สมาธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2563 30,000 10.40 ขาย
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย จื้อ เหยา จวง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/08/2563 808,700 3.42 ซื้อ
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Fri Aug 14, 2020 9:23 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 14 ส.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 24 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย เอกชัย สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2563 1,000,000 13.27 ซื้อ
Link
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2563 20,000 12.20 ซื้อ
Link
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง (DW) 13/08/2563 50,000 0.44 ซื้อ
Link
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง (DW) 14/08/2563 100,000 0.42 ขาย
Link
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) นางสาว สมพร อำไพสุทธิพงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/08/2563 30,000 123.00 ซื้อ
Link
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) นางสาว สมพร อำไพสุทธิพงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2563 30,000 123.50 ขาย
Link
ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ บมจ.(TIW) นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/08/2563 3,311,368 181.00 ขาย
Link
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT) นาย ประกิต ประทีปะเสน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสตรี ประทีปะเสน) หุ้นสามัญ 11/08/2563 100,000 6.35 ซื้อ
Link
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/08/2563 30,000 1.05 ซื้อ
Link
มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MITSIB) นางสาว ธันยาภรณ์ จันตรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/08/2563 20,000 1.03 ซื้อ
Link
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) นาย ศึกษิต เพชรอำไพ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/08/2563 40,000 48.75 ซื้อ
Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/08/2563 100,000 14.00 ขาย
Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/08/2563 100,000 14.10 ขาย
Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/08/2563 100,000 14.80 ขาย
Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/08/2563 100,000 15.00 ขาย
Link
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) นาย สุธี สมาธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/08/2563 30,000 10.40 ขาย
Link
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) นาย สุธี สมาธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/08/2563 20,000 10.10 ขาย
Link
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/08/2563 2,000,000 17.75 ซื้อ
Link
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2563 150,000 12.60 ซื้อ
Link
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(EMC) นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2563 4,997,200 0.15 ซื้อ
Link
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) นางสาว ศิริรัตน์ จิตอารีย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/08/2563 153,200 0.80 ขาย
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย จื้อ เหยา จวง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/08/2563 60,000 3.34 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย เจิ้น ยง หลิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/08/2563 150,000 3.34 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย เจิ้น ยง หลิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/08/2563 200,000 3.32 ซื้อ
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Tue Aug 18, 2020 11:47 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 18 ส.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 32 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) นาย โชน โสภณพนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 68,900 15.40 ซื้อ
Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย เว่ย จ้าว หวัง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 100,000 1.66 ซื้อ
Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย เอกชัย สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 1,800,000 13.38 ซื้อ
Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย กันพล นกจันทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 50,000 2.38 ซื้อ
Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 5,000 4.10 ขาย
Link
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DELTA) นาย เป๋อ เหวิน หยู ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 30,000 104.00 ขาย
Link
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD) นาย ธนะบุล มัทธุรนนท์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 17/08/2563 1,767,900 0.52 ขาย
Link
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) นาย เรน ฮวา โฮ ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 14/08/2563 100,000 3.53 ซื้อ
Link
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) นาย เรน ฮวา โฮ ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 18/08/2563 300,000 - ขาย
Link
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) นาย เรน ฮวา โฮ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 300,000 - ซื้อ
Link
ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE) นาย บุญเลิศ สันติวรนารถ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 33,000 1.58 ขาย
Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก) หุ้นสามัญ 17/08/2563 24,900 6.60 ขาย
Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 88,800 6.20 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2563 50,000 20.80 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 200,000 20.44 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 100,000 20.40 ขาย
Link
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 60,000 1.80 ซื้อ
Link
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 49,800 1.83 ซื้อ
Link
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 50,000 1.83 ซื้อ
Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 60,000 4.62 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย วิชิต ศิริทัตธำรง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอังคณา ศิริทัตธำรง) หุ้นสามัญ 18/08/2563 140,000 2.60 ขาย
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาง อรลักษณ์ นาคินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 4,500 63.00 ซื้อ
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 6,000 64.25 ซื้อ
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย กิติชัย สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 8,000 64.00 ซื้อ
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 30,000 65.61 ซื้อ
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 25,000 66.50 ซื้อ
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย อนันต์ พฤกษานุศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 56,600 69.00 ซื้อ
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/08/2563 708,300 4.10 ซื้อ
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2563 391,200 4.07 ซื้อ
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 14/08/2563 735,000 0.51 ซื้อ
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 14/08/2563 735,000 0.54 ขาย
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาง วรรณิภา ภักดีบุตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 10,000 40.00 ซื้อ
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Wed Aug 19, 2020 9:32 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 19 ส.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 38 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) นาย โชน โสภณพนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 100,000 15.10 ซื้อ
Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย เว่ย จ้าว หวัง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 400,000 1.72 ซื้อ
Link
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 18/08/2563 10,000 9.75 ซื้อ
Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 600,000 3.72 ขาย
Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 200,000 3.94 ขาย
Link
ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL) นาย วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 3,286 - โอน
Link
ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL) นาย วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 16,000 - โอน
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล .(PROSPECT) นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)) หน่วยทรัสต์ 11/08/2563 56,319,500 10.00 ซื้อ
Link
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) นาย เธียรี่ เดอเฟรน ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 18/08/2563 10,000 23.70 ซื้อ
Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาย ชัชชวี วัฒนสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 25,000,000 5.50 ขาย
Link
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 17,800 9.83 ซื้อ
Link
น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TVO) นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 395,300 27.20 ซื้อ
Link
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS) ด๊อกเตอร์ พงศ์ธร ธาราไชย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 530,100 0.42 ซื้อ
Link
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 20,000 1.03 ซื้อ
Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก) หุ้นสามัญ 18/08/2563 65,400 6.30 ขาย
Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 23,700 6.20 ขาย
Link
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN) นาย อภิรักษ์ วานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 54,400 4.49 ซื้อ
Link
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 100,000 1.97 ซื้อ
Link
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 100,000 2.04 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย วิชิต ศิริทัตธำรง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอังคณา ศิริทัตธำรง) หุ้นสามัญ 18/08/2563 250,000 2.62 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 3,000 23.10 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 60,000 23.00 ขาย
Link
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 153,221 1.54 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 73,400 1.54 ซื้อ
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นางสาว ธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 13,000 64.98 ซื้อ
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 5,000 74.50 ขาย
Link
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) นาง กิติยา นีบเลอร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) หุ้นสามัญ 18/08/2563 10,000 41.67 ซื้อ
Link
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 20,000 11.90 ซื้อ
Link
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 20,000 11.90 ซื้อ
Link
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 80,000 12.09 ขาย
Link
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE) นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 25,300 0.64 ซื้อ
Link
สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA) นาย สมชาย จตุรานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 2,000 2.37 ซื้อ
Link
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 100,000 24.70 ซื้อ
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 260,800 3.75 ซื้อ
Link
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AGE) นาย พนม ควรสถาพร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2563 27,370,495 1.22 ซื้อ
Link
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AGE) นาย พนม ควรสถาพร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 27,370,495 1.22 ซื้อ
Link
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC) นาย ชองอี ไต้ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/08/2563 30,000,000 0.12 ขาย
Link
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) นาย ยิ่งศักดิ์ เจนรถา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 10,000 39.50 ขาย
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Fri Aug 21, 2020 10:06 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 21 ส.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 35 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CNT) นาย คูชรู คาลี วาเดีย นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด () ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) อ้างอิง ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 19/08/2563 500,000 1.28 ซื้อ
Link
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 30,000 4.02 ขาย
Link
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 30,000 4.08 ขาย
Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นางสาว อุษณีษ์ สันติกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 10,000 4.08 ขาย
Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นางสาว อุษณีษ์ สันติกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 10,000 4.06 ขาย
Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นางสาว อุษณีษ์ สันติกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 10,000 4.04 ขาย
Link
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 50,000 1.95 ซื้อ
Link
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD) นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพรทิพย์ เครือประดับ) หุ้นสามัญ 18/08/2563 30,000 15.34 ซื้อ
Link
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD) นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพรทิพย์ เครือประดับ) หุ้นสามัญ 19/08/2563 10,000 14.60 ซื้อ
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) นาง ประพีร์ บุรี ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 17/08/2563 3,800,000 12.30 ซื้อ
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) นางสาว สโรชา บุรี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ภิรัชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด) หน่วยทรัสต์ 17/08/2563 16,260,200 12.30 ซื้อ
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) นางสาว สโรชา บุรี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ปิติภัทร บุรี) หน่วยทรัสต์ 17/08/2563 200,000 12.30 ซื้อ
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .(HREIT) นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 20/08/2563 15,000 8.00 ซื้อ
Link
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ) ศาตราจารย์ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (รัชรา พรรุ่งโรจน์) หุ้นสามัญ 19/08/2563 70,000 1.57 ซื้อ
Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) หุ้นสามัญ 18/08/2563 2,428,200 0.54 ขาย
Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) หุ้นสามัญ 19/08/2563 1,711,600 0.53 ขาย
Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) หุ้นสามัญ 20/08/2563 1,857,800 0.49 ขาย
Link
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/08/2563 50,042 1.52 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/08/2563 110,000 2.22 ซื้อ
Link
วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VCOM) นาย ทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 50,000 4.20 ขาย
Link
วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VCOM) นาย ทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 50,000 4.40 ขาย
Link
วีจีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VGI) นาย คีรี กาญจนพาสน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 5,000,000 5.89 ซื้อ
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นางสาว วรษา ไหมใจดี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 9,000 66.50 ซื้อ
Link
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) นาง กิติยา นีบเลอร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) หุ้นสามัญ 18/08/2563 10,000 2.48 ซื้อ
Link
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) นาง กิติยา นีบเลอร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) หุ้นสามัญ 20/08/2563
10,000

Revoked by Reporter 41.67 ซื้อ
Link
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) นาง กิติยา นีบเลอร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) หุ้นสามัญ 20/08/2563 10,000 2.48 ซื้อ
Link
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) นาย พิเชฐพงศ์ ศรีตะปันย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 16,000 12.00 ขาย
Link
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 64,400 11.89 ขาย
Link
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF) นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 200,000 1.21 ซื้อ
Link
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF) นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 20,000 1.22 ซื้อ
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 386,800 3.75 ซื้อ
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/08/2563 354,800 3.69 ซื้อ
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 2,915,300 39.88 ซื้อ
Link
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) นาย ยิ่งศักดิ์ เจนรถา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 10,000 40.50 ขาย
Link
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) นาย วิงเกิง เชาว์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 43,000 41.00 ขาย
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Mon Aug 24, 2020 11:01 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 24 ส.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 33 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CNT) นาย คูชรู คาลี วาเดีย นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด () ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 19/08/2563 500,000 1.28 ซื้อ
Link
คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CNT) นาย คูชรู คาลี วาเดีย นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด () ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 20/08/2563 500,000 1.29 ซื้อ
Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย เว่ย จ้าว หวัง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 882,600 1.85 ซื้อ
Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 100,000 4.00 ขาย
Link
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/08/2563 130,000 1.88 ซื้อ
Link
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO) นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/08/2563 222,500 0.89 ขาย
Link
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD) นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพรทิพย์ เครือประดับ) หุ้นสามัญ 21/08/2563 10,000 15.20 ซื้อ
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท .(AIMCG) นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 21/08/2563 3,000 6.40 ซื้อ
Link
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) นาย จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 350,000 24.04 ขาย
Link
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) นาย เชง นิรุตตินานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) หุ้นสามัญ 24/08/2563 100,000 14.50 ขาย
Link
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาง รัตนา พรมสวัสดิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ) หุ้นสามัญ 21/08/2563 100,000 11.55 ซื้อ
Link
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 20,000 1.01 ซื้อ
Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 50,000 6.10 ขาย
Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก) หุ้นสามัญ 21/08/2563 109,500 6.13 ขาย
Link
ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UKEM) นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 15,035,778 0.59 โอน
Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย วิชิต ศิริทัตธำรง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอังคณา ศิริทัตธำรง) หุ้นสามัญ 21/08/2563 100,000 2.64 ขาย
Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย วิชิต ศิริทัตธำรง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอังคณา ศิริทัตธำรง) หุ้นสามัญ 24/08/2563 50,000 2.68 ขาย
Link
โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(PR9) นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 32,700 6.45 ขาย
Link
โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(PR9) นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 50,000 6.40 ขาย
Link
โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(PR9) นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 37,300 6.55 ขาย
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย กิติชัย สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 250,000 - โอน
Link
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 65,600 11.84 ขาย
Link
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE) นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 200,000 0.62 ซื้อ
Link
อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) บมจ.(EASON) นางสาว เพชรรัตน์ เอกแสงกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 35,000 1.09 ซื้อ
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2563 1,500,000 39.67 ซื้อ
Link
ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(IIG) นาย เพิ่มสุข สุทธินุ่น ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 81,900 13.31 ขาย
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย จื้อ เหยา จวง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 57,500 3.24 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย จื้อ เหยา จวง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 142,500 3.26 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย จื้อ เหยา จวง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 50,000 3.26 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย จื้อ เหยา จวง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 50,000 3.26 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย จื้อ เหยา จวง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 50,000 3.26 ซื้อ
Link
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) นาย จื้อ เหยา จวง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 50,000 3.26 ซื้อ
Link
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) นาย ยิ่งศักดิ์ เจนรถา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 20,000 43.50 ขาย
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Tue Aug 25, 2020 10:37 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 25 ส.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 39 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) นาย โชน โสภณพนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 90,200 14.70 ซื้อ
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/07/2563 40 2.50 ซื้อ
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/08/2563 10 1.96 ซื้อ
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 2,000 2.12 ซื้อ
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 1,000 2.10 ซื้อ
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 1,000 2.12 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 2,000 2.18 ขาย
Link
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JWD) นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 10,000 6.90 ขาย
Link
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JWD) นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 20,000 7.25 ขาย
Link
ช ทวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHO) นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 3,601,200 0.48 ซื้อ
Link
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) นาง รสพร สุขสมพร ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 24/08/2563 70,000 2.44 ขาย
Link
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) นาย ณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 24/08/2563 122,500 2.50 ขาย
Link
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 20,000 1.83 ซื้อ
Link
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) นาย สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 10,000 3.18 ซื้อ
Link
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 1,128,200 4.29 ซื้อ
Link
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 5,530,200 4.55 ซื้อ
Link
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) นาย เรน ฮวา โฮ ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 21/08/2563 100,000 3.49 ซื้อ
Link
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS) ด๊อกเตอร์ พงศ์ธร ธาราไชย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 500,000 0.40 ซื้อ
Link
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) นาย สุธรรม ส่งศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 50,000 44.50 ขาย
Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) หุ้นสามัญ 21/08/2563 2,500,000 0.49 ขาย
Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 27,400 6.15 ขาย
Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก) หุ้นสามัญ 24/08/2563 270,000 6.13 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 200,000 21.50 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 200,000 22.35 ขาย
Link
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 84,100 2.21 ซื้อ
Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 100,000 0.91 ซื้อ
Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 11,000 0.90 ซื้อ
Link
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAWAD) นางสาว ดวงใจ แก้วบุตตา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 500,000 43.75 ซื้อ
Link
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) นาย ภาณุวัฒน์ จิวรรจนะโรดม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 15,200 11.90 ขาย
Link
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE) นาย สาทิส ตัตวธร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 260,000 0.61 ซื้อ
Link
สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA) นาย สมชาย จตุรานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 2,000 3.17 ซื้อ
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 180,000 3.73 ซื้อ
Link
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย เตียว ลิม ตัน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 1,700,000 4.21 ขาย
Link
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย เตียว ลิม ตัน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ซีท จิง ฮวน เจนนิเฟอร์) หุ้นสามัญ 24/08/2563 1,299,200 4.31 ขาย
Link
เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 10,000,000 10.10 ขาย
Link
เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(S & J) นาย อรุชา บุษกรภินันท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 1,500 26.75 ซื้อ
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 1,000,000 39.78 ซื้อ
Link
ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(IIG) นางสาว กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/08/2563 200,000 13.28 ขาย
Link
ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(IIG) นาย ธนวุฒิ สุนทรเดชา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/08/2563 272,000 13.89 ขาย
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Thu Aug 27, 2020 2:14 am

ข้อมูลประจำวันที่ 26 ส.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 25 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นางสาว ดารุณี แซ่ตั้ง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 10,000 2.10 ซื้อ
Link
ช ทวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHO) นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 258,800 0.50 ซื้อ
Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย ศรัณย์ พลชาติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 105,000 4.30 ขาย
Link
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 190,000 1.79 ซื้อ
Link
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD) นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพรทิพย์ เครือประดับ) หุ้นสามัญ 24/08/2563 10,000 16.50 ซื้อ
Link
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) นาย เชง นิรุตตินานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) หุ้นสามัญ 26/08/2563 183,100 14.69 ขาย
Link
บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCPG) นาย บัณฑิต สะเพียรชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 350,000 12.50 ซื้อ
Link
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 20,000 1.09 ขาย
Link
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 50,000 1.13 ขาย
Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 72,600 6.21 ขาย
Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก) หุ้นสามัญ 25/08/2563 403,600 6.26 ขาย
Link
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI) นาย จตุรภัทร หนูแดง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 750,000 3.36 ซื้อ
Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/08/2563 70,000 4.57 ซื้อ
Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 10,000 4.47 ซื้อ
Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 10,000 4.41 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 20,000 2.18 ซื้อ
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 3,000 68.00 ซื้อ
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นางสาว อมรรัตน์ อาวะโต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 5,000 75.75 ซื้อ
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย อนันต์ พฤกษานุศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 85,000 70.50 ซื้อ
Link
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาย นริศ จันทร์แดง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 100,000 2.80 ขาย
Link
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF) นาย ชาลี สุขสวัสดิ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 24/08/2563 4,000,000 0.24 ขาย
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 100,000 3.78 ซื้อ
Link
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย เตียว ลิม ตัน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ซีท จิง ฮวน เจนนิเฟอร์) หุ้นสามัญ 25/08/2563 52,000 4.30 ขาย
Link
เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPVI) นาง ดวงนภา วรญาณโกศล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วีรศักดิ์ วรญาณโกศล) หุ้นสามัญ 24/08/2563 200,000 2.74 ขาย
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์) หุ้นสามัญ 20/08/2563 2,200,000 38.50 ซื้อ
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Fri Aug 28, 2020 1:11 am

ข้อมูลประจำวันที่ 27 ส.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 35 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นางสาว ดารุณี แซ่ตั้ง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 10,000 2.56 ขาย
Link
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 413,648,100 0.69 รับโอน
Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นางสาว อุษณีษ์ สันติกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 10,000 4.32 ขาย
Link
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 25,000 1.77 ซื้อ
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท .(AIMCG) นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 26/08/2563 10,500 6.35 ซื้อ
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 26/08/2563 10,000 13.50 ซื้อ
Link
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD) นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25/08/2563 2,860,444 0.45 ขาย
Link
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD) นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 26/08/2563 400,000 0.43 ขาย
Link
ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCCC) นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 10,000 22.87 ซื้อ
Link
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW) นาย ไพฑูรย์ กลัดเขียว ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 2,000 29.75 ซื้อ
Link
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIGER) นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 5,000 1.64 ซื้อ
Link
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) นาย ธีรวัต อมรธาตรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 2,000 2.14 ซื้อ
Link
บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BOL) นางสาว อธิตา วรพันธ์ โตวัน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 5,900 4.40 ขาย
Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) หุ้นสามัญ 24/08/2563 5,000,000 0.50 ขาย
Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) หุ้นสามัญ 26/08/2563 6,486,500 0.56 ขาย
Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 20,000 4.40 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(PR9) นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 30,000 6.65 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 12,000 21.75 ขาย
Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย คุณา เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 10,000 0.87 ซื้อ
Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย คุณา เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 15,000 0.90 ซื้อ
Link
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย กิติชัย สินเจริญกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวนิดา สินเจริญกุล) หุ้นสามัญ 25/08/2563 3,941,744 - โอน
Link
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย กิติชัย สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 3,941,744 - รับโอน
Link
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) นาง กิติยา นีบเลอร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) หุ้นสามัญ 26/08/2563 10,000 2.48 ซื้อ
Link
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) นาย พิเชฐพงศ์ ศรีตะปันย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 10,000 12.50 ขาย
Link
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 100,000 7.73 ขาย
Link
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) นาย ธนา รัตนนาคินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 5,000 7.75 ขาย
Link
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) นาย ธนา รัตนนาคินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 4,900 7.90 ขาย
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 240,000 3.80 ซื้อ
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 130,300 3.82 ซื้อ
Link
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO) นางสาว เกษร มาศเมฆ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/08/2563 9,000 9.00 ขาย
Link
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AGE) นาย พนม ควรสถาพร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 27,370,495 1.23 ซื้อ
Link
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย เตียว ลิม ตัน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ซีท จิง ฮวน เจนนิเฟอร์) หุ้นสามัญ 26/08/2563 648,800 4.33 ขาย
Link
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย เตียว ลิม ตัน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 1,300,000 4.25 ขาย
Link
เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 10,000 11.30 ขาย
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์) หุ้นสามัญ 21/08/2563 1,300,000 38.44 ซื้อ
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Sun Aug 30, 2020 11:01 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 28 ส.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 42 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) นาย เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ) หุ้นสามัญ 25/08/2563 50,000 31.59 ซื้อ
Link
เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) บมจ.(KWM) นาย เสริมศักดิ์ วุฑฒิรักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 500,000 0.90 ซื้อ
Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นางสาว อุษณีษ์ สันติกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 5,000 4.40 ขาย
Link
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD) นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพรทิพย์ เครือประดับ) หุ้นสามัญ 26/08/2563 10,000 17.80 ซื้อ
Link
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) นาย ปรีชา วีระพงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 20,000,000 - โอน
Link
ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(T) นาย ทรรศิน จงอัศญากุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว บุญธิดา เจริญสวัสดิ์) หุ้นสามัญ 25/08/2563 18,600 0.03 ขาย
Link
ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(T) นาย ทรรศิน จงอัศญากุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว บุญธิดา เจริญสวัสดิ์) หุ้นสามัญ 27/08/2563 6,581,400 0.03 ขาย
Link
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) นาย เชง นิรุตตินานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) หุ้นสามัญ 28/08/2563 116,900 14.99 ขาย
Link
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) นาย ธีรวัต อมรธาตรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 2,000 2.14 ซื้อ
Link
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) นาย อำนาจ เนียมสี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 5,000 52.50 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 50,000 23.30 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/08/2563 31,000 10.30 ขาย
Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 100,000 15.70 ขาย
Link
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 2,100 18.50 ซื้อ
Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 10,000 4.37 ซื้อ
Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 10,000 4.29 ซื้อ
Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 100,000 0.91 ซื้อ
Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 11,000 0.90 ซื้อ
Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 100,000 0.90 ซื้อ
Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 120,000 0.89 ซื้อ
Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย คุณา เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 10,000 0.87 ซื้อ
Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย คุณา เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 15,000 0.90 ซื้อ
Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย คุณา เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 60,000 0.90 ซื้อ
Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย ไพศาล ศังขวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563
15,000

Revoked by Reporter 0.89 ซื้อ
Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย ไพศาล ศังขวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2563 15,000 0.89 ซื้อ
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นางสาว วรษา ไหมใจดี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 5,000 68.75 ซื้อ
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นางสาว อมรรัตน์ อาวะโต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 3,600 68.88 ซื้อ
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นางสาว อมรรัตน์ อาวะโต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 1,600 71.75 ขาย
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย อนันต์ พฤกษานุศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 40,000 69.75 ซื้อ
Link
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON) นาย จรัสภล รุจิราโสภณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 650,000 4.70 ซื้อ
Link
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ) นาย ภวัต ศิริสรรพ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/08/2563 47,000 1.59 ขาย
Link
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ) นาย ภวัต ศิริสรรพ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2563 53,000 1.60 ขาย
Link
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) นาย สุธี สมาธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 8,000 10.70 ขาย
Link
สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA) นาย สมชาย จตุรานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 10,000 3.34 ซื้อ
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 50,000 3.84 ซื้อ
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 10,000,000 - โอน
Link
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AGE) นางสาว ปณิตา ควรสถาพร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 27,370,495 1.23 ขาย
Link
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย เตียว ลิม ตัน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 6,300,000 4.94 ขาย
Link
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย เตียว ลิม ตัน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ซีท จิง ฮวน เจนนิเฟอร์) หุ้นสามัญ 27/08/2563 4,000,000 4.81 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 50,000 2.20 ขาย
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์) หุ้นสามัญ 24/08/2563 400,000 39.00 ซื้อ
Link
ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(IIG) นาย เพิ่มสุข สุทธินุ่น ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 38,100 14.90 ขาย
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Mon Aug 31, 2020 9:29 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 31 ส.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 26 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย ซื่อ หยง เสิ่น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ซิน หยี ซุย) หุ้นสามัญ 31/08/2563 9,000 4.98 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นางสาว ดารุณี แซ่ตั้ง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 11,000 2.46 ขาย
Link
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) นาย จิรโมท พหูสูตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 25,300 1.49 ซื้อ
Link
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 20,000 1.78 ซื้อ
Link
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD) นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 27/08/2563 1,500,000 0.46 ขาย
Link
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD) นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/08/2563 200,000 0.46 ขาย
Link
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 2,000,000 4.80 ขาย
Link
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 6,434,300 4.78 ซื้อ
Link
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) นาย เชง นิรุตตินานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) หุ้นสามัญ 31/08/2563 200,000 14.40 ซื้อ
Link
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) นาย เรน ฮวา โฮ ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 27/08/2563 100,000 3.50 ซื้อ
Link
พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PMTA) นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 650,000 8.30 ซื้อ
Link
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 50,000 1.06 ซื้อ
Link
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) นาย ซังโด ลี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 500,000 2.50 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25/08/2563 1,091,200 0.93 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย พอล ชาลีส์ เคนนี่ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/08/2563 453,910 10.50 ขาย
Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 100,000 14.70 ซื้อ
Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 50,000 14.50 ซื้อ
Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 20,000 4.24 ซื้อ
Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 10,000 4.35 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(PR9) นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 50,000 6.60 ขาย
Link
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 13,100 2.20 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 515,000 2.30 ซื้อ
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นางสาว ธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 5,000 68.75 ซื้อ
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 230,000 3.82 ซื้อ
Link
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AGE) นาย พนม ควรสถาพร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 27,370,495 1.36 ซื้อ
Link
เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 10,000 11.50 ขาย
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Tue Sep 01, 2020 11:13 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 1 ก.ย. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 36 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 50 2.50 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวเบญจมาศ โพธิ์จิต) หุ้นสามัญ 28/08/2563 11,015 2.58 โอน
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 11,015 2.58 รับโอน
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 10,000 2.46 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 5,000 2.40 ซื้อ
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 4,200 2.40 ซื้อ
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 1,000 2.36 ซื้อ
Link
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) นาย วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 37,400 2.88 ซื้อ
Link
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) นาย วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางปิยดา นันทาภิวัฒน์) หุ้นสามัญ 28/08/2563 24,800 2.88 ซื้อ
Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย มงคล สิมะโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2563 400,000 2.67 ซื้อ
Link
เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAPPE) นาง ญาตา อ่อนอิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2563 35,000 18.20 ขาย
Link
ทีทีแอล อุตสาหกรรม บมจ.(TTL) นาย กีรติ พานิชชีวะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/08/2563 14,700 63.00 รับโอน
Link
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) นาย เชง นิรุตตินานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) หุ้นสามัญ 01/09/2563 100,000 14.00 ซื้อ
Link
โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NOBLE) นาย ธงชัย บุศราพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2563 10,000,000 11.60 ขาย
Link
โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NOBLE) นาย แฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (ืnCrowne) หุ้นสามัญ 01/09/2563 10,000,000 11.60 ขาย
Link
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTEP) นาย วุฒิพล ท้วมภูมิงาม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 9,000 89.50 ขาย
Link
ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE) นาย บุญเลิศ สันติวรนารถ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 30,000 1.55 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 26/08/2563 2,496,700 0.92 ขาย
Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 100,000 14.43 ซื้อ
Link
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI) นาย จตุรภัทร หนูแดง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2563 2,250,000 3.94 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 250,000 5.20 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 200,000 5.20 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 124,100 5.20 ขาย
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นางสาว ธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 5,000 68.75 ซื้อ
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย อนันต์ พฤกษานุศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2563 18,400 67.75 ซื้อ
Link
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) นาง กิติยา นีบเลอร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) หุ้นสามัญ 31/08/2563 1,500 2.46 ซื้อ
Link
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) นาง กิติยา นีบเลอร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) หุ้นสามัญ 31/08/2563 10,000 2.48 ซื้อ
Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นาย ชาตรี ศิริพานิชกร ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/08/2563 50,000 0.89 ขาย
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 300,000 3.64 ซื้อ
Link
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย เตียว ลิม ตัน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 20,000 4.70 ขาย
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย วันชัย บุญธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 4,175 6.35 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 2,908 6.35 ซื้อ
Link
เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPVI) นาง ดวงนภา วรญาณโกศล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วีรศักดิ์ วรญาณโกศล) หุ้นสามัญ 28/08/2563 50,000 2.92 ขาย
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/08/2563 641,300 40.00 ขาย
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 909,600 40.00 ขาย
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 105,500 40.00 ขาย
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Thu Sep 03, 2020 10:12 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 3 ก.ย. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 50 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2563 5,000 2.54 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2563 5,000 2.56 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2563 5,000 2.58 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2563 5,000 2.60 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2563 10,000 2.58 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2563 10,000 2.60 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2563 10,000 2.62 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2563 10,000 2.64 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2563 10,000 2.66 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/09/2563 2,000 2.58 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/09/2563 3,000 2.72 ขาย
Link
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) นาย วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางปิยดา นันทาภิวัฒน์) หุ้นสามัญ 28/08/2563 24,800 2.88 ซื้อ
Link
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) นาย วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางปิยดา นันทาภิวัฒน์) หุ้นสามัญ 01/09/2563 4,300 2.82 ซื้อ
Link
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) นาย จิรโมท พหูสูตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/09/2563 128,700 1.48 ซื้อ
Link
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) นาย ปรีชา วีระพงษ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 02/09/2563 1,000,000 0.10 ขาย
Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาย สุพจน์ ลีนานุรักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/09/2563 50,000 6.70 ขาย
Link
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย พัลลภ เหมะทักษิณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/09/2563 1,000 6.90 ซื้อ
Link
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) นาย เพชร พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/09/2563 10,000 197.00 ซื้อ
Link
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) นาย เรน ฮวา โฮ ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 02/09/2563 200,000 - ขาย
Link
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) นาย เรน ฮวา โฮ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/09/2563 200,000 - ซื้อ
Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) หุ้นสามัญ 02/09/2563 3,000,000 0.57 ขาย
Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 03/09/2563 1,221,700 1.52 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/09/2563 160,000 22.38 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/09/2563 190,000 22.97 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/08/2563 150,000 0.90 ขาย
Link
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) นาย พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2563 10,400 4.68 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(PR9) นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/09/2563 50,000 6.70 ขาย
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย อนันต์ พฤกษานุศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/09/2563 30,000 66.75 ซื้อ
Link
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย พอล สุเมธ ลี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจอยซ์ ชิง ยู ลี) หุ้นสามัญ 31/08/2563 1,800,000 - โอน
Link
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON) นาย จรัสภล รุจิราโสภณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/09/2563 667,000 4.50 ซื้อ
Link
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) นาย ธนา รัตนนาคินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/09/2563 10,000 7.23 ซื้อ
Link
สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCG) นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไตรค่า จำกัด) หุ้นสามัญ 03/09/2563 2,000,000 3.41 ซื้อ
Link
สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA) นาย สมชาย จตุรานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/09/2563 6,000 3.10 ซื้อ
Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/08/2563 14,280,000 0.63 ขาย
Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ธนากร ธนวริทธิ์) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/08/2563 58,189,900 0.65 ขาย
Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ธนากร ธนวริทธิ์) ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่โอนเปลี่ยนมือได้ 28/08/2563 15,000,000 0.76 ขาย
Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นาย ธนากร ธนวริทธิ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/08/2563 58,189,900 0.65 ขาย
Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นาย ธนากร ธนวริทธิ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/08/2563 15,000,000 0.76 ขาย
Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นาย ธนากร ธนวริทธิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/08/2563 14,280,000 0.63 ขาย
Link
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF) นาย ชาลี สุขสวัสดิ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 02/09/2563 986,898 0.21 ขาย
Link
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF) นาย ชาลี สุขสวัสดิ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 03/09/2563 452,300 0.21 ขาย
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 3,281 6.35 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายทศพร เลิศพันธ์ ) หุ้นสามัญ 31/08/2563 6,805 6.35 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย ทศพร เลิศพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 6,805 6.35 ซื้อ
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย ทศพร เลิศพันธ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส.วัชราภรณ์ เมรุทอง) หุ้นสามัญ 31/08/2563 3,281 6.35 ซื้อ
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 50,000 2.22 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 30,000 2.40 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 50,000 2.42 ขาย
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์) หุ้นสามัญ 28/08/2563 1,227,200 39.75 ซื้อ
Link
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) นาย วิงเกิง เชาว์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/09/2563 10,000 42.00 ขาย
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Thu Sep 10, 2020 2:47 am

ข้อมูลประจำวันที่ 9 ก.ย. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 33 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย อุทัย วงเวียน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/09/2563 60,000 2.70 ขาย
Link
เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(JKN) นาย ธนิท รุจนันท์ธนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 13,500 7.30 ขาย
Link
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JWD) นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/09/2563 30,000 7.90 ขาย
Link
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JWD) นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/09/2563 20,000 7.80 ขาย
Link
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) นาย จิรโมท พหูสูตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 2,054,200 1.44 ซื้อ
Link
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN) นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 100,000 45.25 ซื้อ
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .(HREIT) นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 08/09/2563 20,000 8.00 ซื้อ
Link
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย พัลลภ เหมะทักษิณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 800 6.80 ซื้อ
Link
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) นางสาว พจนี พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 10,000 196.25 ซื้อ
Link
ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TOP) นาย พงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 10,400 38.00 ซื้อ
Link
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) นาย ธีรวัต อมรธาตรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 8,000 2.17 ซื้อ
Link
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) นาย บรรเทิง ว่องกุศลกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 1,669,228 5.65 ซื้อ
Link
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 1,932,673 5.65 ซื้อ
Link
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 20,000 1.28 ขาย
Link
ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE) นาย บุญเลิศ สันติวรนารถ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 10,000 1.53 ขาย
Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 58,700 6.40 ขาย
Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก) หุ้นสามัญ 08/09/2563 300,000 6.39 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย โกศิน ฉันธิกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 100,000 22.60 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/09/2563 110,000 5.20 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/09/2563 100,000 5.20 ขาย
Link
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH) นาย วิชย์ ลีละวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 344,000 1.56 ขาย
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นางสาว อมรรัตน์ อาวะโต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/09/2563 2,000 75.00 ขาย
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 100,000 6.70 ซื้อ
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 650,000 6.75 ซื้อ
Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ธนากร ธนวริทธิ์) หุ้นสามัญ 08/09/2563 1,100,000 3.14 ซื้อ
Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นาย ธนากร ธนวริทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 1,100,000 3.14 ซื้อ
Link
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 100,000 11.62 ซื้อ
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 350,000 3.68 ซื้อ
Link
เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ABM) นางสาว ธิญาดา ควรสถาพร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 12,397,328 0.81 ขาย
Link
เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ABM) นาย พนม ควรสถาพร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 4,867,524 0.81 ซื้อ
Link
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย เตียว ลิม ตัน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 140,000 4.31 ขาย
Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว จีระนัย พรหมทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 990 6.35 ซื้อ
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์) หุ้นสามัญ 01/09/2563 1,275,600 38.66 ซื้อ
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Thu Sep 10, 2020 10:44 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 10 ก.ย. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 41 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย ซื่อ หยง เสิ่น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ซิน หยี ซุย) หุ้นสามัญ 10/09/2563 9,000 6.63 ขาย
Link
เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) นาย วิเชียร แพทยานันท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปัญญลักษณ์ อุดมเลิศประเสริฐ) หุ้นสามัญ 02/09/2563 10,000 0.73 ซื้อ
Link
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) นาย ปรีชา วีระพงษ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 09/09/2563 5,000,000 0.09 ขาย
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .(HREIT) นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 09/09/2563 10,000 7.95 ซื้อ
Link
ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI) นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 8,000 4.64 ซื้อ
Link
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) นาย ธีรวัต อมรธาตรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 3,000 2.14 ซื้อ
Link
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาง รัตนา พรมสวัสดิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ) หุ้นสามัญ 09/09/2563 100,000 11.40 ขาย
Link
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 890,014 11.36 ซื้อ
Link
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 347,700 11.30 ซื้อ
Link
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 506,900 11.35 ซื้อ
Link
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) นาย สมบูรณ์ อาหุนัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 100,000 41.50 ขาย
Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 61,300 6.64 ขาย
Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก) หุ้นสามัญ 09/09/2563 450,000 6.64 ขาย
Link
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) นาย โกมินทร์ กรตมี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/09/2563 900,000 0.89 ขาย
Link
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) นาย โกมินทร์ กรตมี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 1,200,000 0.93 ขาย
Link
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) นาย โกมินทร์ กรตมี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 600,000 0.92 ขาย
Link
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) นาย โกมินทร์ กรตมี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 300,000 1.03 ขาย
Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 10/09/2563 478,800 1.46 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 02/09/2563 7,441,600 0.67 ขาย
Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 120,000 14.13 ซื้อ
Link
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) นาย พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 10,300 4.55 ซื้อ
Link
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) นาย พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 4,900 4.54 ซื้อ
Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/09/2563 6,700 4.41 ซื้อ
Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/09/2563 30,000 4.46 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 40,000 22.40 ขาย
Link
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH) นาย วิชย์ ลีละวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 92,600 1.55 ขาย
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นางสาว ธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 15,000 70.50 ซื้อ
Link
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาย นริศ จันทร์แดง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 180,000 2.80 ขาย
Link
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) นางสาว พูนศิลป์ แก้วจำนงค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 5,000 13.60 ขาย
Link
สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCG) นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไตรค่า จำกัด) หุ้นสามัญ 10/09/2563 2,000,000 3.41 ซื้อ
Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ธนากร ธนวริทธิ์) หุ้นสามัญ 09/09/2563 1,550,000 3.09 ซื้อ
Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นาย ธนากร ธนวริทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 1,550,000 3.09 ซื้อ
Link
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) นางสาว พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 100,000 11.70 ซื้อ
Link
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 80,000 11.80 ซื้อ
Link
เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ABM) นาย ปองธรรม แดนวังเดิม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปณิตา ควรสถาพร) หุ้นสามัญ 10/09/2563 4,867,524 0.81 ขาย
Link
เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ABM) นาย พนม ควรสถาพร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 4,867,524 0.81 ซื้อ
Link
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย เตียว ลิม ตัน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 60,000 4.06 ขาย
Link
เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPVI) นาง ดวงนภา วรญาณโกศล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วีรศักดิ์ วรญาณโกศล) หุ้นสามัญ 09/09/2563 100,000 2.90 ขาย
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์) หุ้นสามัญ 02/09/2563 1,800,000 38.46 ซื้อ
Link
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICC) นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 340 30.00 ซื้อ
Link
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) นาย วิงเกิง เชาว์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 20,000 42.50 ขาย
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Fri Sep 11, 2020 9:42 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 11 ก.ย. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 43 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย ซื่อ หยง เสิ่น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (เพ่ย ฉี หยี) หุ้นสามัญ 11/09/2563 9,000 7.47 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 1,000 2.46 ขาย
Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 3,000 2.50 ขาย
Link
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) นาย จิรโมท พหูสูตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 190,000 1.46 ซื้อ
Link
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX) นาย พุฒิพันธ์ เตยะราชกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 31,315 13.50 ขาย
Link
ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASAP) นาย สุรพงศ์ อุทัยชลานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 100,000 2.30 ขาย
Link
ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL) นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 80,000 2.38 ซื้อ
Link
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(TK) นางสาว ปฐมา พรประภา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 2,183,700 7.00 ซื้อ
Link
เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPS) นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จรัญญา กิจเกษตรสถาพร) หุ้นสามัญ 11/09/2563 200,000 2.57 ซื้อ
Link
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNITY) นาย ชาญชัย กงทองลักษณ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 11/09/2563 506,250 0.14 ขาย
Link
ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(T) นาย ทรรศิน จงอัศญากุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว บุญธิดา เจริญสวัสดิ์) หุ้นสามัญ 08/09/2563 3,400,000 0.03 ขาย
Link
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) นาย เรน ฮวา โฮ ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 09/09/2563 100,000 3.46 ซื้อ
Link
น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TVO) นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว วิชญสุดา เหมะกุล) หุ้นสามัญ 11/09/2563 65,757 - รับโอน
Link
เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 89,562,500 - โอน
Link
เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว อินทิรา ช่วยสนิท) หุ้นสามัญ 09/09/2563 89,562,500 - รับโอน
Link
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไตรค่า จำกัด) หุ้นสามัญ 10/09/2563 700,000 4.49 ซื้อ
Link
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 20,000 1.18 ซื้อ
Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) หุ้นสามัญ 09/09/2563 4,000,000 0.59 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 03/09/2563 1,336,300 0.62 ขาย
Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 50,000 14.00 ซื้อ
Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (สุวรรณี) หุ้นสามัญ 10/09/2563 10,000 4.32 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 20,000 22.60 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 20,000 22.60 ขาย
Link
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH) นาย วิชย์ ลีละวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 60,100 1.54 ขาย
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นางสาว ธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 20,000 67.56 ซื้อ
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย อนันต์ พฤกษานุศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 20,000 68.25 ซื้อ
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย อนันต์ พฤกษานุศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 20,000 68.25 ซื้อ
Link
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON) นาย จรัสภล รุจิราโสภณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 600,000 5.00 ซื้อ
Link
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 20,000 7.40 ขาย
Link
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 30,000 7.37 ขาย
Link
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 50,000 7.50 ขาย
Link
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 200,000 11.70 ซื้อ
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 114,900 3.69 ซื้อ
Link
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AGE) นางสาว ปณิตา ควรสถาพร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 27,370,495 1.23 ขาย
Link
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AGE) นาย พนม ควรสถาพร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2563 27,370,495 1.22 ซื้อ
Link
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AGE) นาย พนม ควรสถาพร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2563 27,370,495 1.19 ซื้อ
Link
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AGE) นาย พนม ควรสถาพร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2563 27,370,495 1.23 ซื้อ
Link
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AGE) นาย พนม ควรสถาพร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2563 27,370,495 1.36 ซื้อ
Link
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย เตียว ลิม ตัน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 400,000 4.75 ขาย
Link
เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 10,000 11.40 ขาย
Link
เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPVI) นาง ดวงนภา วรญาณโกศล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 30,000 3.12 ขาย
Link
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC) นางสาว ปทิตตา มิลินทจินดา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/09/2563 2,869,243 0.10 ซื้อ
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์) หุ้นสามัญ 03/09/2563 757,900 38.98 ซื้อ
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Tue Sep 15, 2020 4:54 am

ข้อมูลประจำวันที่ 14 ก.ย. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 27 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 300,000 29.25 ซื้อ
Link
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) นาย จิรโมท พหูสูตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2563 1,873,400 1.43 ซื้อ
Link
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 50,000 2.18 ขาย
Link
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN) นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 40,000 45.50 ซื้อ
Link
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) นาย ปรีชา วีระพงษ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 11/09/2563 2,000,000 0.09 ขาย
Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นางสาว ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 20,000 7.00 ขาย
Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นางสาว ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 10,000 6.55 ซื้อ
Link
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) นาย สมบูรณ์ อาหุนัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 100,000 42.50 ขาย
Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) หุ้นสามัญ 10/09/2563 154,900 0.59 ขาย
Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) หุ้นสามัญ 11/09/2563 1,500,000 0.59 ขาย
Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) ศาตราจารย์ กำพล ปัญญาโกเมศ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2563 200,000 0.54 ซื้อ
Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร) หุ้นสามัญ 09/09/2563 40,000 6.60 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2563 14,000 22.56 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2563 10,000 22.40 ขาย
Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย ไพศาล ศังขวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2563 30,000 0.90 ซื้อ
Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย ไพศาล ศังขวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2563 7,000 0.88 ซื้อ
Link
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาย นริศ จันทร์แดง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 200,000 2.53 ซื้อ
Link
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) นาย ธนา รัตนนาคินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 5,000 7.15 ซื้อ
Link
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP) นางสาว ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 29,800 7.20 ซื้อ
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 50,000 6.30 ซื้อ
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 112,000 6.35 ซื้อ
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 50,000 6.40 ซื้อ
Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 100,000 6.45 ซื้อ
Link
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITD) นาย วิรัช ก้องมณีรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 300,000 1.00 ซื้อ
Link
เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPVI) นาย นราธร วงศ์วิเศษ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2563 116,000 3.02 ขาย
Link
เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPVI) นาย นราธร วงศ์วิเศษ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/09/2563 100,000 3.30 ขาย
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์) หุ้นสามัญ 08/09/2563 211,600 38.75 ซื้อ
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Wed Sep 16, 2020 10:37 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 16 ก.ย. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 28 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) นาย โชน โสภณพนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 160,000 16.66 ซื้อ
Link
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA) นางสาว สิริพร หนูจั่น ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2563 0 - ซื้อ
Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย ซื่อ หยง เสิ่น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (เพ่ย ฉี หยี) หุ้นสามัญ 16/09/2563 9,000 8.16 ขาย
Link
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN) นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2563 40,000 44.00 ซื้อ
Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) นาย อมร จุฬาลักษณานุกูล ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 16/09/2563 20,000 13.80 ขาย
Link
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNITY) นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 16/09/2563 293,750 0.11 ขาย
Link
ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(T) นาย ทรรศิน จงอัศญากุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว บุญธิดา เจริญสวัสดิ์) หุ้นสามัญ 11/09/2563 10,000,000 0.03 ขาย
Link
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) นางสาว เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 155,000 4.80 ซื้อ
Link
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 10,000 9.70 ซื้อ
Link
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) นาย ธีรวัต อมรธาตรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 5,000 2.14 ซื้อ
Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก) หุ้นสามัญ 10/09/2563 251,000 6.62 ขาย
Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 20,000 13.70 ซื้อ
Link
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นางสาว จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 615,000 2.50 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 78,500 5.25 ขาย
Link
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 17,300 2.20 ซื้อ
Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 100,000 0.89 ซื้อ
Link
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON) นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 667,000 4.50 ซื้อ
Link
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON) นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 86,000 5.15 ขาย
Link
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 116,000 5.00 ขาย
Link
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 10,000 8.15 ขาย
Link
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC) นาย ประพล มิลินทจินดา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 529,567,033 0.10 ซื้อ
Link
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC) นาย ประพล มิลินทจินดา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 500,000 0.09 ขาย
Link
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC) นาย ประพล มิลินทจินดา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 469,000,000 0.09 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2563 50,000 2.36 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 10,000 2.50 ขาย
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์) หุ้นสามัญ 10/09/2563 655,300 38.50 ซื้อ
Link
ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(IIG) นาย ไพบูลย์ คุจารีวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 120,000 19.00 ขาย
Link
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) นาย วิงเกิง เชาว์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 20,000 43.50 ขาย
Link


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Sat Sep 19, 2020 2:01 am

ข้อมูลประจำวันที่ 18 ก.ย. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 29 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGH) นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/09/2563 656,000 0.67 ซื้อ
Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย ซื่อ หยง เสิ่น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ซิน หยี ซุย) หุ้นสามัญ 17/09/2563 5,571 9.16 ขาย
Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย ซื่อ หยง เสิ่น ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 1,000,000 1.99 ซื้อ
Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย เว่ย จ้าว หวัง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 300,000 1.98 ซื้อ
Link
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 15,000 2.18 ขาย
Link
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCC) นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 18/09/2563 500,000 1.00 ซื้อ
Link
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) นาย ประภากร วีระพงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/09/2563 1,400,000 0.85 ขาย
Link
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNITY) นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 18/09/2563 516,700 0.10 ขาย
Link
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) นาย ไล้ ฮวด โก็ะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 200,000 16.10 ซื้อ
Link
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TISCO) นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/09/2563 400,000 63.37 ซื้อ
Link
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2563 9,600 9.90 ซื้อ
Link
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 10,000 9.70 ซื้อ
Link
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาย อุดมศักดิ์ แย้มนุ่น ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 5,000 11.30 ซื้อ
Link
เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MSC) นาย ธวิช จารุวจนะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 14,000,000 5.50 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บางกอกรินเวสท์) หุ้นสามัญ 15/09/2563 3,150,000 23.00 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 3,150,000 23.00 ซื้อ
Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/09/2563 30,000 13.70 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นาย ศรีชัย ครุสันธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/09/2563 98,300 5.25 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) ศาตราจารย์ วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 80,000 5.40 ขาย
Link
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/09/2563 120,000 2.19 ซื้อ
Link
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON) นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 650,000 4.70 ซื้อ
Link
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) นางสาว กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/09/2563 45,000 12.06 ซื้อ
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 150,000 3.68 ซื้อ
Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/09/2563 50,000 3.70 ซื้อ
Link
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(EMC) นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 5,000,000 0.17 ซื้อ
Link
เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 10,000 11.70 ขาย
Link
เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 470,000 2.97 ซื้อ
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 2,200,000 36.81 ซื้อ
Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์) หุ้นสามัญ 14/09/2563 2,900,000 37.45 ซื้อ
Link
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


AleAle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2102
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:33 am

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

Posts by AleAle » Mon Sep 21, 2020 11:38 pm

ข้อมูลประจำวันที่ 21 ก.ย. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 50 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGH) นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 70,000 0.67 ซื้อ
Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย ซื่อ หยง เสิ่น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (เพ่ย ฉี หยี) หุ้นสามัญ 18/09/2563 5,571 9.96 ขาย
Link
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) นาย ประภากร วีระพงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 400,000 0.87 ขาย
Link
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) นาย ปรีชา วีระพงษ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 18/09/2563 965,000 0.09 ขาย
Link
ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(T) นาย ทรรศิน จงอัศญากุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว บุญธิดา เจริญสวัสดิ์) หุ้นสามัญ 15/09/2563 5,000,000 0.03 ขาย
Link
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย พัลลภ เหมะทักษิณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 4,700 6.86 ซื้อ
Link
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 267,800 11.30 ซื้อ
Link
เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MSC) นาย ณรงค์ จารุวจนะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 16,000,000 5.50 ขาย
Link
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) นาย บัญญัติ นิลศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 60,000 51.50 ขาย
Link
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) นาย ศึกษิต เพชรอำไพ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2563 30,000 53.50 ขาย
Link
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) นาย อำนาจ เนียมสี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2563 5,000 53.25 ขาย
Link
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/09/2563 4,000,000 2.64 ขาย
Link
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/09/2563 4,000,000 2.64 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย วิชิต ศิริทัตธำรง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอังคณา ศิริทัตธำรง) หุ้นสามัญ 18/09/2563 100,000 2.49 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 17,400 21.90 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 10,000 21.80 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 600 22.00 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2563 36,300 22.00 ขาย
Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/09/2563 50,000 5.50 ขาย
Link
วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VCOM) นาย เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/09/2563 33,500 5.40 ขาย
Link
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) นาย ธนา รัตนนาคินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/09/2563 5,000 6.90 ซื้อ
Link
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAT) นาย ยงยุทธ กิตะพาณิชย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 1,190,000 13.50 โอน
Link
อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMA) นาย ชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/09/2563 1,000,000 4.00 ซื้อ
Link
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITEL) นาง ชลิดา อนันตรัมพร ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/09/2563 4,194,549 0.16 ขาย
Link
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITEL) นาง ชลิดา อนันตรัมพร คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย สมบัติ อนันตรัมพร) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/09/2563 3,721,962 0.15 ขาย
Link
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITEL) นาย สมบัติ อนันตรัมพร ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/09/2563 3,721,962 0.15 ขาย
Link
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITEL) นาย สมบัติ อนันตรัมพร คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลิดา อนันตรัมพร) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/09/2563 4,194,549 0.16 ขาย
Link
อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN) นาย มนชัย มณีไพโรจน์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางปานดาว มณีไพโรจน์) หุ้นสามัญ 18/09/2563 10,000 1.94 ซื้อ
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 9,000 2.62 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 5,000 2.60 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 3,000 2.58 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 6,000 2.60 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 2,000 2.56 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 6,000 2.58 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 5,000 2.56 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 5,000 2.54 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 6,000 2.52 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 5,000 2.50 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 2,000 2.56 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 2,000 2.54 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 2,000 2.50 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 2,000 2.52 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 2,000 2.50 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 3,000 2.60 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 3,000 2.58 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 20,000 2.50 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 60,000 2.52 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 20,000 2.54 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 11,100 2.56 ขาย
Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/09/2563 30,000 2.46 ซื้อ
Link


Post Reply