ร้อยคนร้อยเล่ม / Multimedia Forum

ขุมทรัพย์ทางปัญญา แนะนำหนังสือน่าอ่านสำหรับนักลงทุน VI ทั้งเรื่องหุ้น การลงทุน วีไอ และ อื่นๆ (ท่านที่ยังโพสต์แนะนำไม่ได้ ให้โพสต์แนะนำใน ห้องนั่งเล่น (Miscellaneous เดิม) หรือ ห้อง Value Investing ผู้ดูแลจะย้ายกระทู้และมอบสิทธิ์ให้ท่านครับ)
หมวดหมู่นี้ไม่มีฟอรัม