Search found 172 matches

by peerawit
Sun Sep 02, 2012 12:59 pm
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา
Replies: 240
Views: 14744

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

วิธีการกล่อมจิตให้รวมอีกวิธีหนึ่งที่ผมเจอก็คือ การเปิดพระธรรมะเทศนาหรือฟังMP3 ไปด้วย ในขณะที่นั่งสมาธิ วิธีนี้ผมจะใช้ในช่วงที่จิตฟุ้ง คิดอะไรไปเรื่อย ทำให้ไม่มีสมาธิ พอนั่งสมาธิและฟังธรรมะไปด้วย ทำให้หลอกจิต ให้รวมไปที่เสียงนั้น หลังจากที่จิตเป็นสมาธิแล้ว เสียงที่เปิดฟังอยู่แทบจะไม่ได้ยินเลย เพราะเ...
by peerawit
Sat Sep 01, 2012 10:04 am
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา
Replies: 240
Views: 14744

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

ถามหน่อยคับ

นิพพิททา กับ เบื่อธรรมดาต่างกันอย่างไรครับ
by peerawit
Fri Aug 31, 2012 3:23 am
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา
Replies: 240
Views: 14744

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

อาการซ่าที่บอกเป็นแรงมากค่ะ นั่งสมาธิ 1 ชม.เหมือน 10 นาที เกิดตอนไปฝึกที่ศูนย์ท่านโกเอนก้า คราวน้ำท่วม ถามอาจารย์ที่สอนเค้าบอกว่าเป็นปกติ แต่ก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากนัก พอมาทำเองก็เป็นเล็กๆน้อยๆ และฟุ้งไปมั่งตามอารมณ์ ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการทำสามาธิเท่าไหร่ ค่ะ รู้แต่ว่า รู้สึกตัว เดินเท้าซ้าย ขวา ห...
by peerawit
Thu Aug 30, 2012 7:37 pm
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา
Replies: 240
Views: 14744

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

อันนี้ทางเข้าคับ อานาปานสติ ตามที่หามาเจอ [๑๓๓๗] ... ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า เราพึงสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ ปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละ ให้ดี. [๑๓๓๘] ... ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า เราพึงบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตใน ภายใน เป็นธรรมเอกผุด...
by peerawit
Thu Aug 30, 2012 7:24 pm
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา
Replies: 240
Views: 14744

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

เท่าที่ผมเข้าใจคือ พอวิญญาณ เกาะกับ รูปสัญญา ตาม ฌาณที่ 1,2,3,4 เลยไปเกาะกับสิ่งที่ละเอียดไปเรื่อยๆ ก็จะเริ่มไต่ระดับไปเรื่อยๆครับจนเกาะรูปไม่อยู่เท่าที่สัมผัสก็ไม่ชัวร์เรื่อง อรูปเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกัน :wall: ผมอธิบายผิดๆถูกๆนะครับ อย่าไปสนใจ สนด้านล่างนี้ดีกว่า อันนี้ผมหามาให้จาก goog...
by peerawit
Thu Aug 30, 2012 4:37 pm
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา
Replies: 240
Views: 14744

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

คุณ Pekko มีประสบการณ์เยอะครับ :) ผมเอาวิธีตรวจสอบ ฌาณ และ สมาธิ มาฝากครับ พระตถาคตตรัส สัมมาสมาธิ ไว้สี่แบบครับ นอกจากนั้นก็เป็นอรูปสัญญา และ สัญญาเวทยิตนิโรธ สัมมาสมาธิ เป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจาก อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ เธอบรรลุทุติยฌาน...
by peerawit
Wed Aug 29, 2012 5:25 pm
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา
Replies: 240
Views: 14744

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

การวัดความก้าวหน้าในการ ภาวนา ทำอย่างไร อานนท์ ! อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ ในอริยวินัย เป็นอย่างไรเล่า ? อานนท์ ! ในกรณีนี้ อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจ – ไม่เป็นที่ชอบใจ – ทั้งเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ อันบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะเห็นรูปด้วยตา. ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า “อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้ เป...
by peerawit
Wed Aug 29, 2012 5:21 pm
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา
Replies: 240
Views: 14744

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

ถ้ามีอาการซ่าตั้งแต่ศีรษะลงมา พอรู้สึกตัวก็หาย แล้วก็เป็นอีกสลับกันไป ตลอดเวลาที่นั่งสมาธิ แบบนี้เรียกว่าปีติ ด้วยหรือเปล่าคะ ใช่ครับ ปิติ เป็นปฐมฌาณ พระตถาคตบอกว่า เพียงแค่ปฐมฌาณ ก็เพียงพอที่จะเข้าวิมุุตติ์หรือนิพพานได้ครับ ถ้าตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ห้าในฌาณ เป็นสุขที่ไม่ควรกลัว ภิกษุ ท ! เรากล่...
by peerawit
Mon Aug 27, 2012 11:48 am
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมะ
Replies: 72
Views: 7144

Re: เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมะ

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น ท่านพุทธทาสภิกขุ ตรัสรู้แล้ว ทรงรำถึงถึงหมู่สัตว์ ทรงตริตรึกเพื่อตรัสรู้ สัตว์โลกนี้ เกิดความเดือดร้อนแล้ว มีผัสสะบังหน้า๑ ย่อมกล่าวซึ่ง โรค (ความเสียดแทง) นั้นโดยความเป็นตัวเป็นตน เขาสำคัญสิ่งใด โดยความเป็นประการใด แต่สิ่งนั้นย่อมเป็น (ตามที่เป็นจริง) โดยประการอื่นจากที่เข...
by peerawit
Mon Aug 27, 2012 11:45 am
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมะ
Replies: 72
Views: 7144

Re: เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมะ

เหตุที่ต้องมีพระพุทธองค์และธรรมวินัยอยู่ในโลก ภิกษุ ท.!ถ้าธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้ ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซร้; ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลก เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ, และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลก. ธรรมชาติ ๓ อย่างนั้น คืออะไรเล่า ? คือ ชาติ ชรา และ มรณะ (ทุกขอริยสัจ).ภิกษุ ท....
by peerawit
Mon Aug 27, 2012 11:41 am
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมะ
Replies: 72
Views: 7144

Re: เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมะ

โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก ภิกษุ ท. ! ถ้าสมมติว่า มหาปฐพีอันใหญ่หลวงนี้ มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมด; บุรุษคนหนึ่ง ทิ้งแอก (ไม้ไผ่ ?) ซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียว ลงไปในน้ำนั้น; ลม ตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตก, ลมตะวันตก พัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออก, ลมทิศเหนือพัดให้ลอยไป ทางทิศใต้, ล...
by peerawit
Mon Aug 27, 2012 11:37 am
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมะ
Replies: 72
Views: 7144

Re: เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมะ

การทำทาน ที่จัดว่าเป็นมหาทานชั้นเลิศ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ท่านอนาถ บิณฑิกคฤหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควร ส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีว่า ดูกรค...
by peerawit
Fri Aug 24, 2012 3:12 pm
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา
Replies: 240
Views: 14744

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Image
Image


เอาหนังสือที่รวบรวมคำสอนจากพระพุทธเจ้ามาให้ครับ

เป็นคำสอนที่ถูกต้องตรงจริง ไม่จำกัดกาล ผู้ปฏิบัติพึงเห็นผลได้ด้วยตนเองครับ ไม่ต้องใช้ความเชื่อตามๆกันมา

^ _^
by peerawit
Fri Jan 20, 2012 5:52 pm
Forum: Value Investing
Topic: มีใครเคยคิดไหมครับว่า ตลาดให้ premium กลุ่มค้าปลีกเกินไป
Replies: 29
Views: 2847

Re: มีใครเคยคิดไหมครับว่า ตลาดให้ premium กลุ่มค้าปลีกเกินไป

ผมคิดครับ ถือ BigC มาตั้งแต่ = 18 บาท CPALL = 1X บาท แต่ขายเพราะเหตุผลอื่น ไม่ใช่เพราะราคาสูงไป
by peerawit
Fri Jan 20, 2012 5:46 pm
Forum: Value Investing
Topic: หุ้นที่ห้ามซื้อ
Replies: 15
Views: 2314

Re: หุ้นที่ห้ามซื้อ

หากมีร้อยจะบวกทั้งร้อยเสกสรรค์ ...
by peerawit
Wed Dec 14, 2011 12:50 am
Forum: ร้อยคนร้อยหุ้น(สำหรับสมาชิกทั่วไป)
Topic: PS
Replies: 1289
Views: 270002

Re: PS

ps ผมว่าไม่ค่อยมี DCA หรอกครับ จุดเด่นคือราคา
แต่ก็คงโตไปเรื่อยๆ ตามจำนวนประชากร
by peerawit
Tue Oct 04, 2011 2:48 am
Forum: Value Investing
Topic: คนแจวเรือ/ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
Replies: 36
Views: 4846

Re: คนแจวเรือ/ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

ประเทศไทยบางทีก็เป็นเวนิสนะครับ
ช่วยกันบริจาคทำบุญด้วยนะครับเพื่อนๆ
by peerawit
Wed Mar 30, 2011 12:18 am
Forum: ร้อยคนร้อยหุ้น(สำหรับสมาชิกทั่วไป)
Topic: SE-ED
Replies: 3998
Views: 750724

Re: SE-ED

ถ้าต่อไป trend หนังสือกลายเป็น digital format หมด SE-ED มี barrier of entry อย่างไรในการกัน content ไหลออกครับ SE-ED ได้ทำวิจัยไหมว่าปัจจุบันในต่างประเทศมีอัตราการซื้อหนังสือที่เป็นกระดาษ เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ ต่อ digital format ครับ สมมติมี amazon.co.th, มีโปรแกรม E-book reader ในทั้ง ipad,iphone,BB,...
by peerawit
Tue Mar 29, 2011 12:33 am
Forum: ร้อยคนร้อยหุ้น(สำหรับสมาชิกทั่วไป)
Topic: JMART
Replies: 900
Views: 142902

Re: JMART

เดาว่า jmart ไม่มี dca ถูกต้องไหมครับ
by peerawit
Fri Mar 25, 2011 10:44 pm
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: ถือหุ้น โรงฆ่าสัตว์ บาปไหม ถือหุ้นโรงพยาบาล ได้บุญไหม
Replies: 43
Views: 3235

Re: ถือหุ้น โรงฆ่าสัตว์ บาปไหม ถือหุ้นโรงพยาบาล ได้บุญไหม

ถ้านับถือคริสต์ บาปล้างได้นะครับ แต่ตามหลักพุทธแล้ว บาปล้างไม่ได้ แต่เจือจางได้ เปรียบเสมือน บาปเป็นเกลือ บุญเป็นน้ำ ยิ่งน้ำเยอะ เกลือก็จะเจือจาง แต่ไม่สามารถหายไปได้ครับ มีบาปแล้วก็ต้องชดใช้ ครับ :D :D :D :bow: บางวัน อ่านข่าวใน นสพ แล้ว พาลนึกไปว่า รพ ก็คล้ายๆโรงฆ่าคนจน.......โรงนึงครับ บุญ หรือ ...
by peerawit
Tue Mar 22, 2011 1:28 pm
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: ถือหุ้น โรงฆ่าสัตว์ บาปไหม ถือหุ้นโรงพยาบาล ได้บุญไหม
Replies: 43
Views: 3235

Re: ถือหุ้น โรงฆ่าสัตว์ บาปไหม ถือหุ้นโรงพยาบาล ได้บุญไหม

เด็กใหม่ไฟแรง wrote:ผมว่า CPALL ขายเนื้อสัตว์ ก็ก้ำกึ่ง
แต่ที่ไม่ก้ำกึ่งเลย คือขายเหล้าครับ แถมบุหรี่ด้วย
ได้ข่าวว่าขายเหล้านี่กำไรดีเสียด้วยครับ :oops:
เสียดายมากเลยครับ CPALL T T
by peerawit
Tue Mar 22, 2011 1:22 pm
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: ถือหุ้น โรงฆ่าสัตว์ บาปไหม ถือหุ้นโรงพยาบาล ได้บุญไหม
Replies: 43
Views: 3235

Re: ถือหุ้น โรงฆ่าสัตว์ บาปไหม ถือหุ้นโรงพยาบาล ได้บุญไหม

จากหนังสือ โชคดีที่ได้รู้ ของ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก กรรมมี 4 อย่าง กรรมดำ การทำชั่ว เช่น ฆ่าสัตว์ ลักขโมย กรรมขาว การทำดี เช่น ทำบุญให้ทาน ช่วยเหลือผู้อื่น กรรมทั้งขาวทั้งดำ เมื่อทำแล้วเกิดทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดี เช่น การสร้างเขื่อน ทำให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายหนึ่งและเสียหายกับอีกฝ่ายหนึ่ง กรรมไม่ด...
by peerawit
Mon Mar 21, 2011 5:05 pm
Forum: บทความ
Topic: เรียนรู้ชีวิต/ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
Replies: 58
Views: 6706

Re: เรียนรู้ชีวิต/ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

กลับมาเรื่องจิตวิทยาวิวัฒนาการ นิยามตามที่ดร.สรุปก็คือ นักจิตวิทยามาตรฐานนั้นเปรียบง่ายๆเหมือนสมองของคนในวันที่เกิดนั้นว่างเปล่า เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ที่มีแต่ "เครื่อง" แต่ยังไม่ได้ลง "โปรแกรม" เลย ดังนั้น ถ้าเราต้องการให้เขาเป็นอย่างไร เราก็สอน หรือลง "โปรแกรม" ให้เขาเป็นอย่างนั้นได้ ส่วนนักจิตวิท...
by peerawit
Mon Mar 21, 2011 4:49 pm
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: ถือหุ้น โรงฆ่าสัตว์ บาปไหม ถือหุ้นโรงพยาบาล ได้บุญไหม
Replies: 43
Views: 3235

Re: ถือหุ้น โรงฆ่าสัตว์ บาปไหม ถือหุ้นโรงพยาบาล ได้บุญไหม

มิจฉาอาชีพ ในทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ๑. สัตถวณิชชา คือ การขายอาวุธ ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธเคมี ระเบิด นิวเคลียร์ อาวุธอื่น ๆ เป็นต้น อาวุธเหล่านี้หากมีเจตนาเพื่อทำร้ายกัน จะก่อให้เกิดการทำลายล้างซึ่งกันและกัน โลกจะไม่เกิดสันติสุข ๒. สัตตวณิชชา หมายถึง การค้าขายมนุษย์ ได้แก่ การค้าขายเด็ก การค้าทาส...
by peerawit
Mon Mar 21, 2011 5:37 am
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: ถือหุ้น โรงฆ่าสัตว์ บาปไหม ถือหุ้นโรงพยาบาล ได้บุญไหม
Replies: 43
Views: 3235

ถือหุ้น โรงฆ่าสัตว์ บาปไหม ถือหุ้นโรงพยาบาล ได้บุญไหม

ถือหุ้น โรงฆ่าสัตว์ บาปไหมครับ ถือหุ้นโรงพยาบาล ได้บุญไหมครับ ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้น เราอยากให้บริษัทมีกำไรเพิ่ม มี capital gain มีเงินปันผลดีดี ถ้าเงินปันผลที่ได้จากกำไรนั้นมาจากการฆ่าสัตว์มากขึ้นเราบาปไหม แล้วถ้าเงินปันผลนั้นมาจากการรักษาพยาบาลคนป่วย ช่วยชีวิตคนมากขึ้น ในฐานะเจ้าของร่วม เราได้บุญ...
by peerawit
Tue Mar 15, 2011 1:45 am
Forum: ร้อยคนร้อยหุ้น(สำหรับสมาชิกทั่วไป)
Topic: BIGC
Replies: 1763
Views: 358705

Re: BIGC

ขอฝันนะครับ ว่า ถ้าหากเราชำระหนี้ได้ ภายใน 5 ปี หลังจากนั้น กำไรที่ได้ จะไปไหนเสีย นอกจากจะปันผลออกมา อิอิ ผิดถูกยังไง แนะนำให้ด้วยนะครับ หูยยยย..........กะโดนขังตั้ง 5 ปี เลยเหรอครับ หุหุหุ โดนแน่ครับ แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ปันนะครับ แต่คงปันไม่เยอะ ส่วนเรื่องค่า renovate น่าจะเป็นแบบนั้นครับ ผมแค่ลองค...
by peerawit
Tue Mar 15, 2011 1:44 am
Forum: ร้อยคนร้อยหุ้น(สำหรับสมาชิกทั่วไป)
Topic: BIGC
Replies: 1763
Views: 358705

Re: BIGC

ขอฝันนะครับ ว่า ถ้าหากเราชำระหนี้ได้ ภายใน 5 ปี หลังจากนั้น กำไรที่ได้ จะไปไหนเสีย นอกจากจะปันผลออกมา อิอิ ผิดถูกยังไง แนะนำให้ด้วยนะครับ หูยยยย..........กะโดนขังตั้ง 5 ปี เลยเหรอครับ หุหุหุ โดนแน่ครับ แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ปันนะครับ แต่คงปันไม่เยอะ ส่วนเรื่องค่า renovate น่าจะเป็นแบบนั้นครับ ผมแค่ลองค...
by peerawit
Mon Mar 14, 2011 5:51 am
Forum: ร้อยคนร้อยหุ้น(สำหรับสมาชิกทั่วไป)
Topic: BIGC
Replies: 1763
Views: 358705

Re: BIGC

รบกวนเปรียบเทียบ เงินสดสุทธิที่ได้จากการดำเนินงาน ว่าต่างกับ free cash flow อย่างไรครับ ถ้าสมมติต้องเอาไปใช้หนี้จริงๆ เงินสดสุทธิที่ได้จากการดำเนินงาน ปีละ 6700 ล้าน เราเอาไปใช้หนี้ได้ตรงๆเลยหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับที่เตือน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอยู่ใช่รึป่าวครับ ถ้าจะกรุณา ก็ช่วยเฉลยให...
by peerawit
Sun Mar 13, 2011 2:27 am
Forum: ร้อยคนร้อยหุ้น(สำหรับสมาชิกทั่วไป)
Topic: BIGC
Replies: 1763
Views: 358705

Re: BIGC

ยอดขายปีหน้า 100000 ล้าน กำไร 3380 ล้าน จ่ายดอก 1400 ล้าน กำไรสุทธิ 1980 ล้าน ปี 53 ยอดขาย 70236 กำไร 2903+391=3294 ( 4.7% ของยอดขาย ) ปี 54 ยอดขาย สาขาเดิม ให้เพิ่ม 10 % เท่ากับยอดขาย 77000 กำไร 3600 ( 4.7% ของยอดขาย ) ปี 54 ยอดขายจาก คาร์ฟู ประมาณ 30000 กำไร ก่อนดอกเบี้ย 4.7 % ของยอดขาย = 1400 จ่...