Search found 2 matches

by GrowRich
Fri Jul 31, 2020 10:45 am
Forum: Alternative Investing / การลงทุนต่างประเทศ
Topic: การลงทุนหุ้นต่างประเทศ
Replies: 0
Views: 83

การลงทุนหุ้นต่างประเทศ

ลงทุนในหุ้นไทยในมาระยะเวลาหนึ่งแล้วครับ สนใจอยากไปลงทุนในหุ้นอเมริกา เลยศึกษาเบื้องต้น เข้าใจว่า 1. มีกฏหมายจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่านักลงทุนรายย่อยต้องซื้อขายหลักทรัพย์ จากตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ (เช่น บริษัทหลักทรัพย์) เท่านั้น 2.การลงทุนนี้จัดเป็น offshore คือเสมือนถือหุ้นบริษัท แต่ไม่มีสิทธิในบร...