Search found 2 matches

by durunvo
Sat Oct 26, 2019 9:33 pm
Forum: บทความ
Topic: เงินซื้อความสุขได้หรือ/กฤษฎา บุญเรือง
Replies: 3
Views: 3221

Re: เงินซื้อความสุขได้หรือ/กฤษฎา บุญเรือง

คุณภาพๆ ผมก็คิดแนวๆเดียวกันเลย หลังจากที่ใช้สติพิจารณาความสมเหตุสมผลของสังคมจริงๆ ผมพบว่าเป็นอย่างที่คุณกล่าวไว้ไม่ผิดเพี้ยน
by durunvo
Tue Jul 16, 2019 10:34 pm
Forum: บทความ
Topic: หุ้นปราบเซียน/ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
Replies: 4
Views: 7191

Re: หุ้นปราบเซียน/ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

หุ้นปราบเซียนแล้วมาทำเม่าตายทำไม ฮือๆๆ