Search found 0 matches

by ncodez
Thu Nov 08, 2018 12:50 am
Forum: บทความ
Topic: โอกาสทางธุรกิจของ AI กับนักลงทุน VI / นายมานะ
Replies: 24
Views: 4972

Re: โอกาสทางธุรกิจของ AI กับนักลงทุน VI / นายมานะ

บทความแบบนี้ต้องใช้พลังงานอย่างมากในการเขียนและเรียบเรียง เห็นได้ถึงความตั้งใจจริงๆของผู้เขียน ขอบคุณมากครับ :D