Search found 8 matches

by JO_DO
Sat May 28, 2016 11:17 pm
Forum: ร้อยคนร้อยเล่ม / Multimedia Forum
Topic: ตารางออกอากาศรายการทีวี VIสายดำ (บริบูรณ์รวม 78เทป)
Replies: 77
Views: 72902

Re: ตารางออกอากาศรายการทีวี VIสายดำ (บริบูรณ์รวม 78เทป)

ได้เห็นเส้นทางพี่ๆแต่ละท่านแล้วมีกำลังใจครับ ขออนุญาตร่วมทางไปด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ
by JO_DO
Sun Apr 17, 2016 4:11 pm
Forum: ร้อยคนร้อยเล่ม / Multimedia Forum
Topic: ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.
Replies: 1923
Views: 337515

Re: ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

สอบถามวิธีการหาค่า beta ของหุ้นย้อนหลังในแต่ละปีครับ ลองเข้าไปใน sheet Beta แล้วงงครับ ขอบคุณครับ ชีต Beta เลือกหุ้นที่ A5 สามารถเลือก เปลี่ยน ช่วงห่างของข้อมูล ที่เซล G5 แล้วต้อง กดที่ A14:G14 เขียนว่า "กด เมื่อเปลี่ยนช่วงห่างของข้อมูล ที่เซล G5 เพื่อ ปรับปรุง %ปันผล set" หาได้แล้วครับขอบคุณครับ ส...
by JO_DO
Mon Apr 04, 2016 10:55 pm
Forum: ร้อยคนร้อยเล่ม / Multimedia Forum
Topic: ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.
Replies: 1923
Views: 337515

Re: ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

สอบถามวิธีการหาค่า beta ของหุ้นย้อนหลังในแต่ละปีครับ ลองเข้าไปใน sheet Beta แล้วงงครับ ขอบคุณครับ ชีต Beta เลือกหุ้นที่ A5 สามารถเลือก เปลี่ยน ช่วงห่างของข้อมูล ที่เซล G5 แล้วต้อง กดที่ A14:G14 เขียนว่า "กด เมื่อเปลี่ยนช่วงห่างของข้อมูล ที่เซล G5 เพื่อ ปรับปรุง %ปันผล set" หาได้แล้วครับขอบคุณครับ ส...
by JO_DO
Wed Mar 30, 2016 9:46 pm
Forum: ร้อยคนร้อยเล่ม / Multimedia Forum
Topic: ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.
Replies: 1923
Views: 337515

Re: ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

สอบถามวิธีการหาค่า beta ของหุ้นย้อนหลังในแต่ละปีครับ ลองเข้าไปใน sheet Beta แล้วงงครับ
ขอบคุณครับ
by JO_DO
Sun Jan 10, 2016 11:35 pm
Forum: Value Investing
Topic: Money Talk @ SET 9 มค 16 หุ้นเด่นปี59 และ กลยุทธ์วีไอปี59
Replies: 32
Views: 50783

Re: Money Talk @ SET 9 มค 16 หุ้นเด่นปี59 และ กลยุทธ์วีไอปี5

ขอบคุณมากครับ สด ใหม่ ทันใจ เป็นประโยชน์กับคนที่อยู่ไกลกทม.มากๆครับ
by JO_DO
Thu Dec 24, 2015 12:16 am
Forum: Value Investing
Topic: Moneytalk@SET19Dec15เศรษฐกิจนอกเศรษฐกิจในและหุ้นไทยปี59
Replies: 20
Views: 5560

Re: Moneytalk@SET19Dec15เศรษฐกิจนอกเศรษฐกิจในและหุ้นไทยปี59

ขอบคุณมากครับ อยู่ไกลไปฟังสดไม่ไหว ได้อ่านสรุปเป็นประโยชน์มากครับ