Search found 4 matches

by tonway
Fri Dec 27, 2013 9:06 pm
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: มั่งคั่งด้วยหุ้น ลงทุนอย่างมีคุณค่า
Replies: 4927
Views: 273471

Re: มั่งคั่งด้วยหุ้น ลงทุนอย่างมีคุณค่า

พอร์ทโตขึ้น 35 เปอร์เซ็นต์ แตวิธีการยัวมั่วมาก ต้องปรับปรุงอีกแยะ พี่หมอช่วยแนะนำเรื่อยนะครับ