Search found 4 matches

by maii
Wed Mar 05, 2014 10:47 pm
Forum: Value Investing
Topic: จองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2556
Replies: 52
Views: 2320

Re: จองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2556

ขอยกเลิกน่ะค่ะ. จองงวดหน้าน่ะค่ะติด อบรมค่ะ. อยากไปมากค่ะ
by maii
Wed Sep 25, 2013 11:31 pm
Forum: Value Investing
Topic: DVD งาน 10 ปี Thai VI ++หมดแล้วค่ะ++
Replies: 407
Views: 33759

Re: DVD งาน 10 ปี Thai VI ++ปิดรับสั่งจอง อยู่ในขั้นตอนผลิต+

คือโอนเงินมาแล้ว. และ. แจ้ง. รายการมาแล้วแต่ตรวจเช็ค. ไม่มี ใน post. ค่ะ. ขอแจ้งซำ้น่ะค่ะ
Maii. /. 1ชุด/. Kbank/. 550.09บาท/. 17/09/2556
ส่ง. คุณสายไหม. หาญสุวัฒน์
คอหงส์การ์เด้นท์
52 ซอย16 ถ.กาญจนวณิชย์. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110