Search found 222 matches

by parporn
Tue Apr 09, 2013 2:30 pm
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="TissueThiti"]เรียนถามอาจารย์ทุกท่านนะครับ 1) จำนวนหุ้นที่มีผลต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ เช่น ปันผล หรือกำไรสุทธิ โดยปกติเราสามารถดูได้จากส่วนไหนของงบครับ อย่างเช่นของ SKR ผมดูในส่วนของงบดุล ทุนที่ออกและชำระแล้ว หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น แต่พอไปดูในงบกำไรขาดทุน กำไรสุทธิต่อหุ้น1.28บาท ทั้งๆที่กำไ...
by parporn
Sat Feb 16, 2013 6:54 am
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="deerfreedom"]สอบถามอาจารย์ภาพร ต่อนะครับ เนื่องจากผมสนใจการทำ Financial Projection แบบนักวิเคราะห์หุ้น ที่มีการนำข่าว และแผนของ ผู้บริหารมาประเมินศักยภาพที่เป็นไปได้ โดยมีการเชื่อมโยงทั้ง 3 งบ คือ Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow Statement เลยอยากสอบถามอาจารย์ภาพรครับว่า พอมีหนังสื...
by parporn
Thu Feb 14, 2013 10:06 pm
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="deerfreedom"]สอบถามอาจารย์ภาพร ต่อนะครับ เนื่องจากผมสนใจการทำ Financial Projection แบบนักวิเคราะห์หุ้น ที่มีการนำข่าว และแผนของ ผู้บริหารมาประเมินศักยภาพที่เป็นไปได้ โดยมีการเชื่อมโยงทั้ง 3 งบ คือ Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow Statement เลยอยากสอบถามอาจารย์ภาพรครับว่า พอมีหนังสื...
by parporn
Thu Feb 14, 2013 10:04 pm
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="deerfreedom"]ขอสอบถามอาจารย์ภาพรนะครับ ถ้าบริษัทอสังหาแห่งหนึ่ง โยกย้ายสินทรัพย์บางอย่างจากเดิมเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มาเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน (สินค้าคงเหลือ) ในไตรมาส 2 ซึ่งเป็นสัญญาณว่ากำลังจจะจำหน้าสินทรัพย์ดังกล่าวออกภายใน 1 ปี ผมสัยสัยว่า ภายใน 1 ปีนี้ เราสามารถประเมินกรอบเวลาได้ไหมค...
by parporn
Mon Feb 04, 2013 2:24 pm
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="mr_chai"]ผมน่าจะเขียนผิดนะครับ [quote/ " เพราะยอดรวมของภาษีค่าใช้จ่ายทางภาษีจำนวน 172 ล้านบาท" >> ต้องเป็น "เพราะยอดรวมภาษีของค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี"[/quote] จำนวน 172 บาท น่าจะเป็น "ผลแตกต่างชั่วคราว Temporary Difference" หรือรายการที่ถือเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายทางบัญ...
by parporn
Mon Feb 04, 2013 2:19 pm
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="mr_chai"]เพิ่งนึกคำถามอีกข้อออกครับ ขอเพิ่งเป็นข้อที่ 2 นะครับ 2. รบกวนอธิบายรายการ "ปรับปรุงลูกหนี้กรมสรรพากร" หน่อยครับว่ามันปรับปรุงยังไง[/quote] น่าจะเกิดจากการคำนวณผิดพลาดหรือเกิดจากข้อเท็จจริงใหม่ที่พบว่า ภาษีที่จ่ายเกินไปให้กรมสรรพากรนั้นสูงกว่าที่เคยบันทึกบัญชีไว้ บริษัทจึงทำการปรับป...
by parporn
Mon Feb 04, 2013 2:17 pm
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="mr_chai"]สวัสดีครับ อาจารย์ภาพร , พี่sun_cisa2 ,และเพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนครับ ผมมีคำถามที่ยังสงสัยเกี่ยวกัว deferred tax ครับ (ผมศึกษาในห้อง "หลายบริษัทจะขาดทุนจาก defer tax ใน q4" มา 3 รอบแล้วครับ แต่ยังคงมีบางจุดที่ยังสงสัยครับ) จีงอยากขอคำชี้แนะหน่อยครับ คำถามดังนี้ครับ 1. รูปที่ 2 จุด B เป็...
by parporn
Thu Jan 31, 2013 7:47 am
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="deerfreedom"]ขอถามต่อนะครับ สมมุติ บริษัท ก. กำลังจะทำคอนโดขายประชาชน แต่ บริษัท ก. ไม่ได้สร้างเอง โดยว่าจ้างให้บริษัท ข. ทำการสร้างให้ กรณีนี้ รายได้จากการสร้างคอนโดของ บริษัท ข. จัดเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างไว้เพื่อขาย หรือเปล่าครับ[/quote] ไม่ใช่ค่ะ บริษัท ข เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง รับรู้...
by parporn
Wed Jan 30, 2013 8:47 am
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="deerfreedom"]มีคำถามมาถาม อ.ภาพร อีกแล้วครับ (ถามบ่อยๆ หวังว่าจะเชี่ยวชาญกะเข้าบ้างครับ 555+) บ.ที่ทำรับเหมาก่อสร้างพวกอาคาร คอนโด นั้น ปกติเขามีการรับรู้รายได้อย่างไรครับ รับรู้ตอนสร้างเสร็จแล้วส่งมอบงาน หรือรับรู้รายได้เป็นงวดๆ ขณะการก่อสร้างกำลังดำเนินไปตามแผน ขอบคุณล่วงหน้าครับ[/quote] ต...
by parporn
Sun Jan 27, 2013 9:46 am
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="deerfreedom"]ขอถามต่อนะครับ 1. สมมุติว่าบริษัทอสังหาแห่งหนึ่ง ได้ทำการปรับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) ที่อยู่ในบริษัทลูกที่ถือหุ้นอยู่ 99.99% ขึ้นจากเดิม 10,000 ล้านบาท เป็น 20,000 ล้านบาท มูลค่าที่เพิ่มขึ้น 10,000 ล้านนั้น จะไปโชว์เป็นกำไร ในงบกำไรขาดทุนใช่ไหมครับ ?? 2. สมมุ...
by parporn
Tue Jan 15, 2013 9:50 am
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

การบัญชีในลักษณะนี้ ไม่เป็นไปตามหลักการทั่วไปของนักบัญชีค่ะ ดูอย่างไรก็ขัดกันไปหมด แต่ที่บริษัททำอย่างที่คุณบอก ก็เป็นไปได้ที่บริษัทมีเหตุผลพิเศษ หรืออ้างเหตุเพื่อให้งบการเงินสวยเกินจริง (อาจารย์ตอบเลี่ยงอยู่นานเพราะไม่อยากใช้คำนี้ ไม่อยากกล่าวหาใคร) คืออย่างนี้ค่ะ... โดยหลักการแล้ว ต้นทุนโครงการควร...
by parporn
Sun Jan 13, 2013 10:25 pm
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

ขอบคุณมากครับ หลังจากไปแกะงบมาเพิ่ม พอจะรู้แล้วว่าสินทรัพย์นั้น คือ ที่ดิน เดิมทีบริษัทมีแผนจะพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าว ต่อมาเจอวิกฤติปี 40 ทำให้ โครงการล้มไปจนทุกวันนี้ นั่นอาจเป็นเหตุให้ถูกจัดอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ปัจจุบัน บริษัทมีแผนจะขายที่ดินแปลงนี้ในเร็วๆ นี้ จึงย้ายไปอยู่สินค้าคงเหลือ ไม่...
by parporn
Sat Jan 12, 2013 1:02 am
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="parporn"][quote="deerfreedom"][quote="parporn"][quote="deerfreedom"]ถามหน่อยครับ ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในงบดุลปกติอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน แต่ปีนี้มันย้ายมาอยู่ในสินค้าคงเหลือในสินทรัพย์หมุนเวียน แสดงว่า โครงการอสังหาดังกล่าว เตรียมจะดอนหรือขายในปีนี้ใช่ไหม ???[/quote] ...
by parporn
Sat Jan 12, 2013 12:38 am
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="deerfreedom"][quote="parporn"][quote="deerfreedom"]ถามหน่อยครับ ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในงบดุลปกติอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน แต่ปีนี้มันย้ายมาอยู่ในสินค้าคงเหลือในสินทรัพย์หมุนเวียน แสดงว่า โครงการอสังหาดังกล่าว เตรียมจะดอนหรือขายในปีนี้ใช่ไหม ???[/quote] ต้นทุนโครงการพัฒน...
by parporn
Sat Jan 12, 2013 12:36 am
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="deerfreedom"][quote="parporn"]แต่ในเรื่องของสัญญาเช่าระยะยาว รายได้รอรับรู้เป็นรายการที่บริษัทยังไม่ได้เงินเข้ามาจริง (เป็นการบันทึกเตือนความจำตามระบบบัญชีมากกว่ารายการจริง) ดังนั้น เมื่อแสดงในงบดุล บริษัทจึงต้องนำรายได้รอรับรู้มาหักจากลูกหนี้ แทนที่จะแสดงเป็นหนี้สิน[/quote] 1. ผมยังไม่เข้าใ...
by parporn
Tue Jan 08, 2013 9:35 pm
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="deerfreedom"]ถามหน่อยครับ ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในงบดุลปกติอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน แต่ปีนี้มันย้ายมาอยู่ในสินค้าคงเหลือในสินทรัพย์หมุนเวียน แสดงว่า โครงการอสังหาดังกล่าว เตรียมจะดอนหรือขายในปีนี้ใช่ไหม ???[/quote] ต้นทุนโครงการพัฒนาน่าจะถือเป็นสินค้าคงเหลือซึ่งเป็นสินท...
by parporn
Tue Jan 08, 2013 9:27 pm
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="deerfreedom"]พอทราบไหมครับว่า "รายได้ทางการเงินรอรับรู้" ในหมายเหตุประกอบงบ คืออะไร อันนี้เป็นงบของบริษัท Leasing ครับ[/quote] การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะยาว leases มันยุ่งๆ เอาง่ายๆ แล้วกัน ตามปกติ รายได้รอรับรู้คือหนี้สินรายการหนึ่ง บริษัทมักรับเงินเข้ามาก่อนทั้งๆ ที่ยังไม่สามารถร...
by parporn
Thu Dec 27, 2012 7:18 am
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="Zolaa"]ถามต่อครับภาษีหรือดอกเบี้ยที่คำนวณตามเกณฑ์คงค้างนี่แสดงว่าเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริงใช่ไหมครับเวลาเราจะดูว่าบริษัทต้องจ่ายภาษีหรือจ่ายดอกเบี้ยก็ให้ดูค่านี้ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าที่แสดงในกระแสเงินสดจะดูน้อยกว่า(จากหน้า184ที่ตัวอย่าง610แล้วในหน้า185เป็น444)ผมเข้าใจว่าในที่สุดบริษัทก็ต้อง...
by parporn
Wed Dec 26, 2012 7:36 pm
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="Zolaa"]มีข้อสงสัยอีกแล้วครับอาจารย์ในหนังสืออ่านงบการเงินให้เป็นหน้า184-185ในส่วนของงบกระแสเงินสด 1.ดอกเบี้ยจ่ายในหน้า184เขียนไว้เป็น610พอส่วนในหน้า185จ่ายดอกเบี้ย444มันคือยังไงครับทำไมไม่เท่ากันครับช่วยอธิบายหน่อยครับ 2.ในส่วนภาษีเงินได้กับการจ่ายภาษีเงินได้ก็เหมือนกันมันทำไมไม่เท่ากันครับม...
by parporn
Sun Dec 09, 2012 5:23 pm
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="Zolaa"]ขอสักหลายคำถามครับมือใหม่กำลังศึกษางบการเงิน 1.ในงบกระแสเงินสดในส่วนของ เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานคือเงินสดทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ในขณะนั้นใช่ไหมครับ 2. เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนหมายถึงเงินสดที่ดึงมาจากเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินง...
by parporn
Sun Nov 25, 2012 8:55 am
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="ckung"]อยากขอสอบถามซัก 2 คำถามนะครับว่า 1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นใช้หนี้สินส่วนไหนมาคำนวนครับ เช่น (เจ้าหนี้การค้า + หนี้สินหมุนเวียน + หนี้สินไม่หมุนเวียน)/ส่วนของผู้ถือหุ้น = D/E ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นการที่บอกว่าบริษัทอย่าง CPALL ไม่มีหนี้ก็น่าจะไม่จริง 100% แต่เป็นมุมมองว...
by parporn
Fri Nov 16, 2012 9:02 am
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="AleAle"]สอบถามเรื่องการทำงบรวมครับ ว่ารายการในกรอบสีแดงนี้ ตอนทำงบรวมมันเดินรายการสำหรับบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยยังไงครับ
[attachment=0]คชจ.บริหาร.JPG[/attachment][/quote]

ตอบให้แล้วในหน้า fanpage ของอาจารย์ค่ะ
by parporn
Fri Nov 16, 2012 9:02 am
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="kkbns"]ได้ลองอ่านหนังสือ อาจารย์ภาพร จนจบ แล้วครับ ขอบคุณมากครับที่ได้เขียนหนังสือดีๆอย่างนี้ขึ้นมาครับ แต่พอดีผมมีปัญหาติดใจ อยู่ นิดนึงอ่ะครับ ในงบกระแสเงินสดอ่ะครับในส่วนของ เงินได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงานอ่ะครับ เนื่องจากพยายามแกะงบในบริษัท จดทะเบียนดูแล้วเจอปัญหาดังนี้ครับ 1.หนี้สูญแ...
by parporn
Sun Nov 04, 2012 9:18 pm
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="Zolaa"]มือใหม่นะครับตอนนี้กำลังศึกษาการดูงบการเงินอยู่ครับมีคำถามดังนี้ครับ 1.กรณีการดูงบกระแสเงินสดนี่ระหว่างบริษัทที่เงินสดสุทธิติดลบนี่ถ้าเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทที่มีค่าบวก แสดงว่าบริษัทที่มีค่าบวกนี่ควรจะดีกว่าใช่ไหมครับ(ดูจากข้อสรุปสนเทศของบริษัท) 2.ในกรณีที่เงินสดสุทธิจากกิจ...
by parporn
Sun Nov 04, 2012 8:47 pm
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="jverakul"]ขอบคุณครับอาจารย์ parpon สงสัยผมตั้งคำถามผิด ทำให้อาจารย์เข้าใจคลาดเคลื่อนครับ ที่ผมจะถามคือ Mr.john ไปเทคโอเวอร์ บมจ. ลิเวอร์พูล ที่มูลค่าประมาณ600 ล้านปอนด์ จนสำเร็จ ซึ่งเงินจำนวนนี้ Mr.john กู้ยืมจากธนาคาร ไปๆมาๆ หนี้จำนวนนี้ก็กลายมาเป็นหนี้ บมจ.ลิเวอร์พูล ผมเลยสงสัยว่าเขามีวิธี...
by parporn
Sun Nov 04, 2012 8:36 am
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน
Replies: 253
Views: 33214

Re: กระทู้ถามตอบวิเคราะห์เชิงบัญชี ผสมผสานการเงิน การลงทุน

[quote="jverakul"]เรียนถามอาจารย์ครับ ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์ครับ ยกกรณี การซื้อหุ้นทีมฟุตบอลแมนยู กับ ลิเวอร์พูล โดยมีชาวอเมริกันเป็นคนเทคโอเวอร์ ปกติคนเทคโอเวอร์จะเป็นคนจ่ายเงินในการซื้อหุ้น ถ้าไม่พอ ก็จะไปยืมธนาคาร ซึ่งคนเทคฯ ก็จะเป็นหนี้ แต่เท่าที่ผมอ่านตามข่าว เวลาเขาเทคฯ เสร็จ กลายเ...
by parporn
Sun Nov 04, 2012 8:20 am
Forum: บทความ
Topic: อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน Investment Property
Replies: 8
Views: 14192

Re: อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน Investment Property

[quote="Kaiser"]เรียนถามอาจารย์ภาพรครับ หลายปีก่อน บริษัทหนึ่งได้ซื้อที่ดินเปล่าแปลงหนึ่งไว้ เพื่อตั้งใจจะเพิ่มกำลังการผลิตและสร้างโรงงานที่ 2 ในที่ดินที่ซื้อมาใหม่ โดยบันทึกที่ดินนั้นในรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในราคาทุน แต่ต่อมาคณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่จะยกเลิกแผนการสร้างโรงงานที่ 2 แล้ว และ...
by parporn
Wed Oct 31, 2012 12:16 pm
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: ต้นทุนขาย
Replies: 19
Views: 6486

Re: ต้นทุนขาย

[quote="i-salmon"]Re : A.Parporn ขอบคุณครับ ลองไปโหลดอ่านดูแล้ว เนื้อหาเยอะมากเลยครับ ทีแรกผมคิดว่าน่าจะพออยู่บันไดกลางๆได้ ตอนนี้คิดว่าผมต้องเข้าคอร์สบันไดชั้นใต้ดินแล้วครับ T^T สรุปว่า ต้นทุนผลิตของสินค้าที่ยังไม่ได้ขาย ต้องเครดิต ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการผลิตทุกรายการ แต่เก็บมูลค่าไว้ในรูปของ สิน...
by parporn
Sun Oct 21, 2012 9:01 am
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets)
Replies: 10
Views: 6234

Re: สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets)

[quote="i-salmon"]รบกวนถาม 2 ข้อครับ 1) เครื่องหมายการค้าบริษัทดังๆ เช่น โออิชิ บริษัทสามารถเลือกไม่บันทึกเป็น intangible asset ได้ไหมครับ ? 2) ความสามารถที่โดดเด่นขององค์กร เช่น ความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ วัฒนธรรมองค์กร จะไม่มีทางรับรู้เป็น intangilbe assets ได้เลยใช่หรือไม่ ? หากไม่มีการซื้อกิจการ...