Search found 1743 matches

by chaitorn
Sun Jan 13, 2019 6:01 pm
Forum: บทความ
Topic: จุดอ่อนของ ROE / คนขายของ
Replies: 3
Views: 3618

Re: จุดอ่อนของ ROE / คนขายของ

1. Profit margin ต้องดูคุณภาพรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร รายการต่างๆนำมาวิเคราะห์ครบถ้วน เหมือนที่บทความให้ข้อสังเกตหรือไม่ 2.asset turnover ต้องดูว่าการเอาทรัพย์สินมาสร้างรายได้เป็นอย่างไร ใช้ทรัพย์สินutization rate เต็มประสิทธิภาพหรือยังเหมือนความเห็นคุณ Pop5888 3. Financial leverage คือการใช้โ...
by chaitorn
Sun Jan 13, 2019 5:53 pm
Forum: บทความ
Topic: จุดอ่อนของ ROE / คนขายของ
Replies: 3
Views: 3618

Re: จุดอ่อนของ ROE / คนขายของ

ขอ share มุมมองครับ

Roe คงต้องดูคุณภาพองค์ประกอบใส้ในเปรียบเทียบกัน

แนวทางหนึ่งอาจเอาสมการ dupont analysis มาช่วยวิเคราะห์เพิ่มซึ่งมีองค์ประกอบ3ตัว
1. Profit margin กำไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย
2. Asset turnover ยอดขาย ต่อ สินทรัพย์รวม
3. Financial Leverage สินทรัพย์รวม ต่อ ส่วนผู้ถือหุ้น
by chaitorn
Tue Aug 07, 2018 9:18 am
Forum: Value Investing
Topic: ถ้าต้องเลือก1ตัว เป็นคุณจะเลือกตัวไหน?
Replies: 6
Views: 1292

Re: ถ้าต้องเลือก1ตัว เป็นคุณจะเลือกตัวไหน?

ลงทุนแบบ1 ครับด้วยหลักการ 2 เรื่อง 1. ต้องดูว่าสินทรัพย์ที่ถือเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สิน ถ้าเป็นทรัพย์สิน มันต้อง generate รายได้ที่สูงขึ้นทุกปีจากกระแสเงินสดสุทธิรับในอนาคต แต่ถ้าเป็นหนี้สิน มันจะ generate cash น้อยลงจนกระทั่งอาจจะทำให้กระแสเงินสดสุทธิติดลบในอนาคต ซึ่งมูลค่าหุ้นมันดูกันตรงนี้หละ และด...
by chaitorn
Tue Jul 10, 2018 9:51 pm
Forum: Value Investing
Topic: การคำนวณ Free Cash Flow บริษัท Holding
Replies: 4
Views: 560

Re: การคำนวณ Free Cash Flow บริษัท Holding

Valuation holding company เขาใช้เทคนิคประเมินแบบ sum of the parts
หรือหามูลค่าหุ้น dcf ของบริษัทลูกทุกตัวก่อน แล้วดูว่าเรามีสัดส่วนเป็นเจ้าของอยู่เท่าใดครับ
รายละเอียดดูตัวอย่างตาม slide หน้า 39-43 ครับ
http://www.asco.or.th/uploads/articles_ ... 190349.pdf
by chaitorn
Fri Aug 18, 2017 11:02 am
Forum: Value Investing
Topic: ประกันสุขภาพปี 2560
Replies: 6
Views: 456

Re: ประกันสุขภาพปี 2560

แต่ถ้ารวมขนาดประกันภัยสุขภาพในส่วนข้าราชการที่มีการรักษาพยาบาลอีก 71000 ล้านบาทนั้น ก็จะมีขนาดตลาดรวมกว่า 1 แสนกว่าล้านบาท

https://www.thairath.co.th/content/792997
by chaitorn
Fri Aug 18, 2017 10:47 am
Forum: Value Investing
Topic: ประกันสุขภาพปี 2560
Replies: 6
Views: 456

Re: ประกันสุขภาพปี 2560

แต่กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่เพิ่มเติมในกรมธรรม์หลักประกันชีวิต ปัจจุบันปี 2559 มีขนาดตลาดที่ใหญ่มากกว่าประกันสุขภาพของส่วนวินาศภัย ปี 2559 ส่วนตลาดประกันสุขภาพทั้งหมดของบริษัทประกันชีวิตไทย เท่ากับ 32599 ล้านบาท ส่วนตลาดประกันสุขภาพของบริษัทที่เป็นสาขาต่างประเทศ มีบริษัทเดียวคือ aia เท่ากับ 29293 ล้าน...
by chaitorn
Fri Aug 18, 2017 10:34 am
Forum: Value Investing
Topic: ประกันสุขภาพปี 2560
Replies: 6
Views: 456

Re: ประกันสุขภาพปี 2560

ประกันสุขภาพในส่วนที่เป็นของประกันวินาศภัยยังมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กมาก ปัจจุบัน ปี 2559 มีขนาดตลาดเพียง 7,682 ล้านบาท ถ้าจะส่งเสริมรูปแบบ1 เลย ก็จะช่วยมากเลยครับ จะทำให้คนสนใจซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากที่ไปพ่วงกับกรมธรรม์หลักประกันชีวิต https://www.prakunrod.com/StatYearlyByInsuranceType.aspx?StatT...
by chaitorn
Fri Aug 18, 2017 8:06 am
Forum: Value Investing
Topic: ประกันสุขภาพปี 2560
Replies: 6
Views: 456

Re: ประกันสุขภาพปี 2560

ตามข่าวนี้ https://www.thairath.co.th/content/1029495 ตอนนนี้สรรพากรอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบการลดหย่อนคือ กรมสรรพากรได้ศึกษาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา 1 รูปแบบ จากที่เสนอไปทั้งหมด 2 รูปแบบคือ 1.เพิ่มเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนอีกคนละไม่เกิน 15,000 บาท ต่อปี 2.สา...
by chaitorn
Thu May 04, 2017 11:10 pm
Forum: Value Investing
Topic: AGM 2560
Replies: 91
Views: 13855

Re: AGM 2560

by chaitorn
Mon Apr 17, 2017 8:55 pm
Forum: ร้อยคนร้อยเล่ม / Multimedia Forum
Topic: The Little Book of Valuation ของ Aswath Damodaran
Replies: 4
Views: 2108

Re: The Little Book of Valuation ของ Aswath Damodaran

ถ้าต้องการเรียนเป็นบทเรียน อาจารย์ aswath daodaran ได้ทำ YouTube ไว้ตามนี้ครับ
ค่อยๆ ตามไปทีละบทจนจบครับ

https://m.youtube.com/watch?list=PLUkh9 ... ode=NORMAL
by chaitorn
Wed Apr 12, 2017 12:24 pm
Forum: ร้อยคนร้อยเล่ม / Multimedia Forum
Topic: The Little Book of Valuation ของ Aswath Damodaran
Replies: 4
Views: 2108

Re: The Little Book of Valuation ของ Aswath Damodaran

ถ้าหนังสือแปลยังไม่ออก ลองอ่านสรุปนี้ที่ผมไปเจอใน blogspot โดยบังเอิญไปพรางๆ ก่อนก็ได้นะครับ มี 6 ตอน สรุปจากเล่มภาษาอังกฤษมาครับ

http://mikan171.blogspot.com/2013/06/li ... swath.html
by chaitorn
Fri Mar 17, 2017 6:21 pm
Forum: Value Investing
Topic: แนวคิดการลงทุนหุ้นปันผล
Replies: 14
Views: 3290

Re: แนวคิดการลงทุนหุ้นปันผล

ในทางการเงินนั้นเวลาที่บริษัทมีกำไร จะต้องตัดสินใจ 3 เรื่องสำคัญ 1. การจ่ายปันผล 2. เก็บเงินไว้เพื่อการลงทุนขยายกิจการเพื่อเพิ่มผลกำไร 3. การซื้อหุ้นคืนหากราคาหุ้นต่ำกว่าพื้นฐานที่มีอยู่มากและบริษัทมีสภาพคล่องมากพอ หากจ่ายปันผลมากโดยไม่มีการลงทุนขยายงานสุดท้ายปันผลในอนาคตอาจลดลงเพราะกิจการไม่สามารถเ...
by chaitorn
Sun Mar 05, 2017 1:11 pm
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: VI หาดใหญ่
Replies: 3359
Views: 328550

Re: VI หาดใหญ่

ผมอยากเตือนว่าถ้าใครกำลังทำไม่ดีอยู่ ลองคิดดูสิว่าเวลาคุณนำเงินไปใช้คุณสบายใจหรือ เพราะสาวกที่คุณสร้างขึ้นมา บางคนเป็นผู้สูงอายุ นำเอาเงินเก็บในบั่นปลายชีวิตมาซื้อหุ้นที่คุณบอก เพียงเพราะเชื่อมั่นในแนวการลงทุนแบบ vi ความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณอาจจะคิดได้ว่าเค้าโง่เอง โห เตือนสติได้ดีมากครับ วลีนี้ผมจ...
by chaitorn
Sun Mar 05, 2017 8:28 am
Forum: Value Investing
Topic: IFRS9 รหัสนี้ที่มาพร้อมกับวิกฤตหรือโอกาส คุณพร้อมรึยัง?
Replies: 10
Views: 1495

Re: IFRS9 รหัสนี้ที่มาพร้อมกับวิกฤตหรือโอกาส คุณพร้อมรึยัง?

http://market.sec.or.th/public/ipos/IPO ... FileSeq=22

ในหน้า 3 นี้ ใน part หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท ราชธานีลิซซิ่งหรือ Thani
มีคำอธิบายการตั้งสำรองล่วงหน้าตามเกณฑ์ ifrs9 ซึ่งบริษัทมีการทะยอยตั้งเพิ่มทุกไตรมาสแล้วครับ
by chaitorn
Sun Mar 05, 2017 7:46 am
Forum: Value Investing
Topic: IFRS9 รหัสนี้ที่มาพร้อมกับวิกฤตหรือโอกาส คุณพร้อมรึยัง?
Replies: 10
Views: 1495

Re: IFRS9 รหัสนี้ที่มาพร้อมกับวิกฤตหรือโอกาส คุณพร้อมรึยัง?

ผมคิดว่ามาตรฐานตัวใหม่ น่าจะกระทบ 2 ส่วนในกรณีของสินเชื่อหรือเช่าซื้อ 1. ในอดีตเวลาปล่อยสินเชื่อเยอะในปีแรกๆ ส่วนใหญ่ Npl จะน้อยมากทำให้ผู้บริหารที่เน้นเชิงรุกจะขยาย Port สินเชื่อใหม่เชิงรุกมากๆเช่นเป็น 100% เป็นต้น แต่มาตรฐานใหม่ ถ้าทำแบบเดิมไม่ได้ถนัดนัก เพราะมันต้องตั้งสำรองทันที ดีไม่ดีในอดีตที่...
by chaitorn
Sat Mar 04, 2017 11:51 pm
Forum: Value Investing
Topic: IFRS9 รหัสนี้ที่มาพร้อมกับวิกฤตหรือโอกาส คุณพร้อมรึยัง?
Replies: 10
Views: 1495

Re: IFRS9 รหัสนี้ที่มาพร้อมกับวิกฤตหรือโอกาส คุณพร้อมรึยัง?

มาขอ share ความรู้ อยากให้ลองศึกษาดูนะครับ http://www.tbs.tu.ac.th/wp-content/uploads/2016/12/Dec-2016-Present_Natthawut.pdf ในเอกสารชุดนี้จะบอกถึงแนวทางการตั้งสำรองหนี้สินเชื่อเงินกู้โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงวิธีการสำรองในอดีต ที่ใช้แนวทางการจัดชั้นหนี้ที่เป็นข้อมูลในอดีตถึงปัจจุบัน แต่แนวทางใหม่ตามมา...
by chaitorn
Mon Feb 06, 2017 4:04 pm
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: VI หาดใหญ่
Replies: 3359
Views: 328550

Re: VI หาดใหญ่

ในอดีตใครที่เคยผ่านประสบการณ์ fin-1 มาก่อนจะได้บทเรียนที่ควรแก่การจดจำเป็นอย่างยิ่ง ลองอ่านข้อมูลนี้ดู https://web.facebook.com/SEHJuInvestmentResearch/posts/819622274830823:0?_rdr ราคาหุ้น FIN1 ใช้เวลา 5 ปี วิ่งจาก 3฿ ขึ้นไปพีคที่ราคา 213฿ เมื่อวันที่ 6/1/37 แล้วจบรอบใหญ่พร้อม SET Index ที่ค่าเฉลี่...
by chaitorn
Mon Feb 06, 2017 12:11 pm
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: VI หาดใหญ่
Replies: 3359
Views: 328550

Re: VI หาดใหญ่

ความเสี่ยงที่น่ากลัวสุดคือความไม่รู้ในสิ่งที่เราทำ เพราะหากเราตั้งสมมุติฐานเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ที่ผิดแล้ว เวลาเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นไม่ตรงกับสมมุติฐานที่เราเชื่อเหมือนกรณีเกิดblack swanซึ่งเราไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าจะมี เราก็จะไม่สามารถบริหารความเสี่ยงนั้นได้เลยและต้องยอมจำนนรับสภาพนั้น เพราะความเสี่ยง...
by chaitorn
Wed Oct 26, 2016 12:46 pm
Forum: คลังกระทู้คุณค่า
Topic: เคล็ดลับความกล้า
Replies: 115
Views: 35940

Re: เคล็ดลับความกล้า

การจับลิง จริงเท็จก็ไม่รู้ฟังมา นำไหอยู่หนึ่งไหใส่ของที่ลิงของลงไปเช่นถั่ว ลิงสงสัย และค้นพบว่ามีถั่วอยู่ในนั้น ลิงจึงล้วงมือลงไปและกำถั่วไว้ในมือให้มากที่สุด โอ้ เจ้ากรรม! ลิงตัวนั้นติดไห ไม่สามารถดึงมือออกมาได้ ไปไหนก็ไม่ได้ ทางออกของลิงตัวนั้นคือ ปล่อยมือจากถั่วซะ โอ้ เจ้ากรรม! ไหนเลยลิงมันจะทำ ...
by chaitorn
Tue Apr 12, 2016 9:57 am
Forum: Value Investing
Topic: วิธีการบันทึกข้อมูลปัจจัยพื้นฐานหุ้น
Replies: 10
Views: 1748

Re: วิธีการบันทึกข้อมูลปัจจัยพื้นฐานหุ้น

Worksheet แบบนี้ ลองประยุกต์ใช้ดูนะครับ ค่อนข้างเป็นระบบ คงต้องมีวินัยพอควรครับ

http://freefincal.com/wp-content/upload ... -2015.xlsm
by chaitorn
Mon Dec 21, 2015 9:16 pm
Forum: Value Investing
Topic: บริษัทโตชิบาของญี่ปุ่น เผชิญมรสุมลูกใหญ่จากกรณีอื้อฉาวเรื่อง
Replies: 1
Views: 559

Re: บริษัทโตชิบาของญี่ปุ่น เผชิญมรสุมลูกใหญ่จากกรณีอื้อฉาวเร

เป็นกรณีศึกษาเรื่อง cg ที่มีการตกแต่งบัญชีอีก 1 บริษัท
เวลาน้ำลดลง ตอจะเริ่มผุดขึ้นเรื่อย ๆ
เรื่อง ธรรมาภิบาล หรือ cg อย่าล้อเล่น เกิดขึ้นแต่ละครั้ง สุด ๆ จริง ๆ wealth ผู้ถือหุ้นหายไปมโหฬารจนคาดไม่ถึงครับ
by chaitorn
Mon Dec 21, 2015 9:12 pm
Forum: Value Investing
Topic: บริษัทโตชิบาของญี่ปุ่น เผชิญมรสุมลูกใหญ่จากกรณีอื้อฉาวเรื่อง
Replies: 1
Views: 559

บริษัทโตชิบาของญี่ปุ่น เผชิญมรสุมลูกใหญ่จากกรณีอื้อฉาวเรื่อง

ที่มา http://www.dailynews.co.th/foreign/368397 "โตชิบา"วิกฤตระส่ำหนัก เลิกจ้างทั่วโลก6.8พันคน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ว่าบริษัทโตชิบา ผู้ผลิตสินค้าด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชื่อดังระดับโลกจากญี่ปุ่น ออกแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ เรื่องการเตร...
by chaitorn
Fri Dec 18, 2015 2:58 pm
Forum: นั่งเล่น / กีฬา / สุขภาพ
Topic: VI หาดใหญ่
Replies: 3359
Views: 328550

Re: VI หาดใหญ่

ขอบคุณ อ.เล็ก และ อ.ดำ ครับ ผมเองความรู้น้อยครับ เท่าที่ทราบการวิจัยแบบ Retrospective study มันเป็นการศึกษามองย้อนกลับ อาจจะมี bias อะไรบางอย่างซ่อนอยู่ , ทำให้ความน่าเชื่อถือ (Levels of Evidence) น้อยหน่อย ก็ไม่แน่ใจว่าการทำ "Back test" ของ System trading หรือ Robot มันจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?...
by chaitorn
Wed Dec 16, 2015 1:13 pm
Forum: Value Investing
Topic: ถ้าคุณเป็นผูุ้ถือหุ้นบริษัทที่ได้ใบอนุญาตคลื่น 1800 (15MHz)?
Replies: 31
Views: 5876

Re: ถ้าคุณเป็นผูุ้ถือหุ้นบริษัทที่ได้ใบอนุญาตคลื่น 1800 (15M

ตรงนี้สำคัญอย่างไร? แม้ว่าเราเห็นว่าจ่ายมากตื่นเต้นกับตัวเลขที่เคาะขึ้นแต่ สุดท้ายตัวเลขมันตั้งมาไง แสนล้านคุ้มมั๊ย แต่มันจะงงไง ข้อมูลนี้พอจะช่วยได้ไหมครับ http://www.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/NBTC/6752d37d-c9a6-40bb-b72a-9e6a5cabea98/4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6752d37d-c9a6-40bb-b72a-9e6a5cabea98
by chaitorn
Thu Dec 10, 2015 9:01 am
Forum: Value Investing
Topic: กรณีศึกษาเรื่อง Insider trading
Replies: 17
Views: 2862

Re: กรณีศึกษาเรื่อง Insider trading

กรณีที่ 4 Credit ที่มา http://www.pinkfinancialcoach.com/2013/06/07/กรณีเทรดเดอร์ชาวไทย-ถูก/ กรณีเทรดเดอร์ชาวไทย ถูกกล่าวหาจาก กลต. อเมริกา ในวันที่ 6 มิ.ย. 56 ผิดกฎ ETHIC cfa รายละเอียดของ่าว http://www.forbes.com/sites/jordanmaglich/2013/06/06/facebook-connection-leads-to-sec-freezing-3-million-in...
by chaitorn
Wed Dec 09, 2015 9:42 am
Forum: Value Investing
Topic: กรณีศึกษาเรื่อง Insider trading
Replies: 17
Views: 2862

Re: กรณีศึกษาเรื่อง Insider trading

ตัวอย่างที่ tdri รวบรวมไว้จากกรณีในประเทศไทย ซึ่งบ่งบอกว่ากรณีใดถือเป็น fraud ด้าน insider trading ได้บ้าง

Image
by chaitorn
Wed Dec 09, 2015 8:28 am
Forum: Value Investing
Topic: กรณีศึกษาเรื่อง Insider trading
Replies: 17
Views: 2862

Re: กรณีศึกษาเรื่อง Insider trading

ในแง่การตรวจสอบภายใน ในส่วนของ operation risk ถือว่า การกระทำ indider trading เป็น fraud ตัวหนึ่งของการตรวจสอบและควบคุมภายใน จัดอยู่ในประเภท Ocupational Fraud ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่การงานรายการหนึ่งด้วย https://www.cgd.go.th/wps/wcm/connect/8632d0804f254ced9b8bffaa25a011f8/จุลสารตรวจสอบภายใน+ปีท...
by chaitorn
Wed Dec 09, 2015 8:17 am
Forum: Value Investing
Topic: กรณีศึกษาเรื่อง Insider trading
Replies: 17
Views: 2862

Re: กรณีศึกษาเรื่อง Insider trading

ขอบคุณคุณลูกหิน และ อาจารย์ imerlot ด้วยครับ ผมไปเจอบทวิจัยของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องผลตอบแทนจากการทำ insider trading. เอามาฝากครับ จากบทวิจัยพบว่่า การทำ insider trading มีแนวโน้มเชิงบวกที่จะสามารถทำกำไรปกติได้อย่างมีนัยสำคัญ https://www.set.or.th/setresearch/files/cmresearch/2013.03_CMRI_Working_Pap...